Matematik för årskurs 7-9/Algebra/Ekvationer/Uppgifter/Ekvationslösning

Från Wikibooks

Grund-nivå

<inc>Lös följande ekvationer:

a) x + 2 = 6
b) x + 3 = 4
c) x + 1 = 3
d) x + 1 = 9

<inc>Lös följande ekvationer:

a) 2x = 8
b) 3x = 6
c) 2x = 10
d) 5x = 15

<inc>Lös följande ekvationer:

a) x - 5 = 1
b) x - 4 = 6
c) x - 2 = 0
d) x - 10 = 20

<inc>Lös följande ekvationer:

a) x / 2 = 3
b) x / 5 = 2
c) x / 3 = 3
d) x / 10 = 1

E-nivå

<inc>Lös följande ekvationer:

a) 2x = 8
b) x + 7 = 10
c) x - 3 = 1
d) x / 4 = 4

<inc>Lös följande ekvationer:

a) 2x + 1 = 5
b) 3x - 2 = 7
c) 5x + 5 = 20
d) 2x - 4 = 0

<inc>Lös följande ekvationer:

a) 2x = x + 5
b) 12 - x = 3x
c) 5x + 1 = 2x + 10
d) 5 - 2x = 2x - 3

<inc>Lös följande ekvationer:

a) 2(x + 1) = 3x
b) 2x - (x + 4) = 0
c) (1 - x) - (2x - 4) = 2x
d) x - 3(2x - 1) + 7 = 4 - x

<inc>Lös följande ekvationer:

a) x2 = 9 (två lösningar)
b)
c) x3 = 8
d)


C-nivå

<inc>Lös följande ekvationer:

a) 3x + 7 = 1
b) 3 - 2x = 1
c) 5 - 5x = 15
d) 2x - 4 = 1

<inc>Lös följande ekvationer:

a) 4x = x + 1
b) 3 - x = 3x
c) 2x + 7 = 4x + 10
d) 501 - 20x = 20x - 299


A-nivå

<inc>Lös följande ekvationer:

a)
b)
c)
d) 123x + 456 = 789x

<inc>Lös följande ekvationer:

a)
b)
c)
d)

<inc>Lös följande ekvationer:

a) 5x = π
b) x / t = v
c) (x + a) + (x - b) = 0


Fördjupning[redigera]

Olikheter borde passa här och även uppgifter med andragradsekvationer.


Olikheter[redigera]

Ett likhetstecken betyder att det är samma sak på båda sidorna. Ibland så är det inte det. Det finns fyra tecken som behandlar något som heter olikheter. <, >, ≤ och ≥. < betyder att de som står till vänster är mindre än det som står till höger. > är precis tvärtom, det som står till höger är mindre än det till vänster. ≤ är samma sak som < fast det kan vara samma sak ibland. Står det < så är vänstersidan alltid mindre. x < 2 betyder till exempel att x kan vara exempelvis -3, 1 eller 1,99 men inte 2 eller något större tal. x ≤ 2 betyder att x kan vara exempelvis -3, 1 eller 2 men inte 2,001 eller något annat tal större än 2.

<inc>Lös följande olikheter:

a) x + 5 > 10
b) 2 < 1 + x
c) 2x > 8
d) 3 + 2x < 21

<inc>Lös följande olikheter:

a) x + 2 > 5
b) 2 - x < 8
c) 2x + 3 ≥ 7
d) 9 - 2x ≥ 7

Några länkar om olikheter:


Ej nivåsatt

<inc>Lös följande ekvationer:

a)
b)
c)
d)