Hjälp:Att starta en ny bok

Från Wikibooks

Det finns många möjliga utgångslägen då man vill börja skriva en bok på Wikibooks. Du kanske är en erfaren författare som vill göra det möjligt för andra att hålla din bok uppdaterad eller kanske en grundskoleelev som tycker att du har något att bidra med. Alla råd är alltså knappast aktuella för just dig.

Tekniken, hur man redigerar, lägger in bilder och liknande presenteras på andra sidor. Se Wikibooks hjälpportal och Wikipedias manual. Tekniken är den samma här som på Wikipedia, men konventionerna skiljer sig. Det är också skillnad på vilka mallar och genvägar som finns tillgängliga (om något sådant behövs går det bra att importera, fråga vid behov på Bybrunnen eller någon av administratörerna).

Vill jag verkligen börja med en bok?[redigera]

Det är lätt att börja skriva på en bok och sedan tröttna, innan man hunnit åstadkomma något av värde. Inget fel på det, det kan vara en bra erfarenhet, men det är kanske inte värt att ta projektet till Wikibooks om man aldrig hinner så långt att andra kan bli inspirerade och ta över.

Det kan vara bra att försöka skriva ihop något slags disposition, som visar vad boken skall innehålla, något om den tänkta målgruppen och kanske ett förord eller en bit av något centralt kapitel. Det kan du göra hemma med en vanlig textredigerare, ordbehandlare eller på papper. Visa åt några vänner och fråga vad de tycker. Du kan också skapa en projektsida här på Wikibooks (din användarsida duger bra för ändamålet, åtminstone till att börja med), där du berättar vad du tänkt dig, och lägga in en länk på Bybrunnen. Svenskspråkiga Wikibooks är litet, så det är inte säkert att du hittar någon som är intresserad av ämnet, men åtminstone några råd borde du kunna få. Det är också fritt fram att bjuda in vänner att diskutera projektet här.

Du kan också vara till nytta genom de projekt (läs: böcker) som redan finns, utan att skapa en egen bok. En del projekt kan behöva mindre insatser, såsom att rätta stavfel och ta bort klotter, i andra finns det många kapitel i behov av text, också idéer och uppmuntran kan vara viktigt.

Passar min bok på Wikibooks?[redigera]

Det primära målet för Wikibooks är att skapa läroböcker, manualer och liknande. Om du är osäker på huruvida din tänkta bok passar, fråga på Bybrunnen.

Existerande (utgivna) texter som inte är avsedda att ändras hör hemma på Wikisource. Undantaget är kommenterade verk, där texten förses med mer än ett fåtal kommentarer med förklaringar och analyser. Dessa passar bättre på Wikibooks.

Allmänna uppslagsverksartiklar hör hemma på Wikipedia. Ibland växer en Wikipediaartikel till något som inte längre passar där, eller också var ämnet från början olämpligt. På Wikibooks bör sådant material utvecklas så att det har en klar målgrupp och ett pedagogiskt grepp. Ordlistor passar här i den mån de anknyter till någon av böckerna (och bör då utvecklas ihop med denna, eller med de böcker ordlistan betjänar). Vi har också några speciallexikon. Wiktionary sysslar med att bygga upp en egentlig ordbok (eller flera: projektet inkluderar översättningar).

Alla böcker på Wikibooks ligger under en fri licens. En huvudförfattares åsikter respekteras vanligen i den version som ligger här och det är alltid möjligt att fortsätta arbetet med boken annanstans, men om du inte kan acceptera att en främling ger ut en omarbetad version av boken är Wikibooks fel ställe.

Minns att du inte kan kopiera in material som inte ligger under en kompatibel licens. Normalt betyder det att du måste ha skrivit texten själv eller hittat den på något av Wikimedia-projekten eller liknande projekt med samma licens. Också i de fall då en hittad text kan användas skall tidigare författare nämnas (du kan be om hjälp ifråga om detaljerna). Om du skapar en ny sida här på basen av material på en viss sida i ett annat projekt kan det vara ändamålsenligt att använda importfunktionen, så att bidragshistoriken hänger med (till det behöver du hjälp av en administratör).

Att skapa boken[redigera]

Börja med att registrera ett användarnamn, om du inte redan har ett. Det är tillåtet att arbeta oinloggad, men det är mycket trevligare att samarbeta med någon som har en pseudonym än med någon som känns igen på ett eventuellt varierande nummer. Det är också redigare om huvudförfattaren (vilket du antagligen är åtminstone till att börja med) kan kännas igen.

Välj ett namn för boken. Namnet kan ändras senare, men ett hyggligt arbetsnamn är bra att ha. Skapa sidan med det namnet. Proceduren beskrivs närmare nedan, men i princip räcker det att skriva namnet i sökrutan och utnyttja den röda länken med sidans namn (ovanför sökresultaten, vid "skapa sidan"). Alternativt kan du skapa en länk annanstans och klicka på den.

Kopiera in det innehåll du har. Om du har skrivit mer kan det vara lämpligt att lägga enskilda kapitel i undersidor till den sida du skapat. Detta och olika konventioner beskrivs (eller borde beskrivas) mer utförligt nedan. Du kan också titta hur andra gjort. Om du har mycket material som innehåller annat än ren text (rubriker, tabeller, listor o.s.v.) kan det vara bra att fråga någon om hur du enklast omvandlar dessa till wikitext. Vad som lönar sig beror på din erfarenhet och programmen du använder.

När du fört in det material du har och kontrollerat att du har en begriplig inledning (en beskrivning av projektet på bokens diskussionssida kan också passa), kan du gärna skriva ett inlägg på Bybrunnen, där du kort presenterar ditt projekt och eventuellt berättar vad för slags stöd du behöver. Om du vill kan du presentera dig själv på din användarsida (men lägg inte in namn och adress utan moget övervägande, praxis är att vara anonym).

Nybörjarfel[redigera]

De vanligaste nybörjarfelen ordnade efter allvarlighetsgrad.

 • Att man börjar skriva på en bok och sen tröttnar. Försök skriva i en textredigerare, i en ordbehandlare eller på papper först, tills det blivit åtminstone stommen till en bok. Sen kopierar du in texten här på Wikibooks. En bra stomme och genomtänkt kapitelindelning gör det enklare för andra att fylla på mer information.
 • Att man kopierar en befintlig kunskapskälla. Otillåten kopiering, och ibland även plagiering, är upphovsrättsbrott och kan ställa till det för dig och Wikibooks. Att däremot med egna ord sammanfatta andra källor eller ta med kortare citat är förstås okej, men kom ihåg att ange källan.
 • Att man raderar åsikter man inte håller med om. Gör inte det, åtminstone inte efter att någon annan återställt, det uppmuntrar bara till redigeringskrig. Ofta går det att formulera om något som varit helt tokigt så att det skribenten egentligen ville ha sagt finns kvar. I fall där det inte är uppenbart hur man kan nå en lösning kan man använda bokens diskussionssidor.
 • Att man länkar hit och dit.. Gör inte det, wikibooks består av böcker och i en bok finns allt med, också t.ex ordförklaringar där läsaren inte kan förväntas behärska terminologin. Ordförklaringar, källor och vidare läsning kan samlas till en skild bilaga, som gärna kompletteras med länkar – men beskrivningarna skall inte vara beroende av att länkarna fungerar.

Alla gör vi massor av saker som kunde gjorts bättre! och alla lär vi oss efter hand. En vanlig sak är att skapa en artikel utan att först kolla om det finns någon artikel i ämnet.

Vem som helst får starta en ny bok på wikibooks, om man accepterar att alla kan ändra i boken och att Wikibooks böcker är fria, licensierad under GNU FDL och Creative Commons' licens cc-by-sa.

Namngivning[redigera]

Bok, kapitel och sidor[redigera]

 • Består en bok av flera www-sidor bör den delas upp genom att snedstreck används:
  • [[Bokens namn]]
   • [[Bokens namn/Kapitlets namn]]
    • [[Bokens namn/Kapitlets namn/Sidans namn]]
 • Alternativt, om bara sidor finns, men inte kapitel, gör då på detta liknande sätt
  • [[Bokens namn]]
   • [[Bokens namn/Sidans namn]]
 • Detta gör att wikibooks programvara automatiskt skapar en länk till nivån ovanför i boken (normalt räcker en indelning i kapitel, undersidor är praktiska närmast när de är mer eller mindre fristående).
 • En bok har ett namn som anknyter till innehållet i boken. Läroböcker ligger under ämnets huvudsida om nån finns.
 • Namnet följer svenska stavningsregler

Ex. Matematik/Diskret Matematik och Matematik/Diskret Matematik/Talteori

Undvik att genast skapa ett stort antal nästan tomma sidor. Det går bra att påbörja boken som en sida (Bokens namn) eller några få, och sedan splittra upp den allteftersom innehållet växer. Ofta börjar man med innehållsförteckningen och enstaka kapitel, varvid innehållsförteckningen kan finnas på huvudsidan och de kapitel man verkligen börjat skriva blir undersidor (och rödlänkarna i innehållsförteckningen blir blåa alltefter). Då ser läsare och andra redaktörer lätt vad som är oskrivet.

Ny bok[redigera]

För att skapa en ny bok kan man göra på flera olika sätt.
Skapa inte sidor som är kapitel i en bok på det här viset utan de ska läggas som undersidor till boken vilket beskrivs längre ner.

Metod 1[redigera]

Det snabbaste sättet att skapa en bok på svenska Wikibooks är att fylla i bokens titel i rutan nedan och trycka på skapa bok.

Metod 2[redigera]

Det enklaste sättet är att använda sökfunktionen som finns på alla sidor. Om titeln inte redan finns, får du en länk till att skapa en ny sida för det ordet. Om du misstänker att det kan finnas en artikel om begreppet i något annan bok kan det vara en poäng att utnyttja sökfunktionen med flera närliggande söktermer.

Metod 3[redigera]

Skriv in den nya bokens titel direkt i adressfältet på din webbläsare. För att ex. skapa en bok Fotografering skriv http://sv.wikibooks.org/wiki/Fotografering i adressfältet. Fortsätt som i metod 2.
Webbläsare på Mac OS 8-9 klarar dock inte riktigt detta, såvida man inte ersätter å, ä ö med teckenkoderna %C5, %E4, %F6 (%C5, %C4, %D6 för versaler). D.v.s. http://sv.Wikibooks.org/wiki/H%f6rapparat

Metod 4[redigera]

Alternativt kan du göra ditt tillägg i Wikibooks:Önskelista och vänta på att någon annan skriver den åt dig, vilket kan dröja ett tag.

Undersida till befintlig bok[redigera]

 • Skapa först länk till undersidan i sidan den ska vara undersida till. För att länka till en underliggande sida gör man så här:
[[/undersidans namn/]]
då länkar man till "sidan man är på/undersidans namn"
 • Klicka på länken
 • Sidan är klar att redigeras

Kategorisering[redigera]

När boken är en samling av många lösa blad, som en kokbok eller en liknade.

 • Döps till huvudsidans (närmaste nivå) namn. På sidan Matematik/Diskret Matematik/Talteori läggs [[Kategori:Diskret Matematik]] till längst ner
 • Om det blir en röd länk till kategorin så klicka på den och lägg in [[Kategori:Matematik|Diskret Matematik]].

Mer om kategorisering[redigera]

Du kan placera en sida i en ämneskategori genom att lägga till texten [[Kategori:kategorinamn]] i en artikel (där kategorinamn är namnet på kategorin.)

Sorteringsnyckel. Om du vill att artikeln ska uppspaltas eller "listas" annorlunda än efter dess artikelnamn, kan man använda [[Kategori:kategorinamn|sorteringsnyckel]] (där kategorinamn är kategorins namn samt sorteringsnyckel är sorteringsvärdet.) Sidan kommer att sorteras efter sorteringsnyckeln istället för artikeltiteln.

Underkategorier. Kategoriartiklar kan hänföras till en annan kategori och då kommer den att bli en underkategori. Man kan exempelvis redigera [[Kategori:Fotboll]] och lägga till [[Kategori:Sport]] så att Fotboll blir en underkategori till Sport. På detta sätt fås en slags hierarki.

Samtliga existerande kategorier uppspaltas i Special:Categories-sidan.

Se även: m:MediaWiki User's Guide: Using Categories

När en bok är påbörjad[redigera]

 • Sortera in din boktitel i den alfabetiska listan över böcker på wikibooks när den börjar få innehåll. Inte så länge den bara är en tom boktitel.
 • Leta reda på en passande katalogiseringskod för din bok i SAB. Det går lätt att ändra sen. Skriv in katalogiseringskoden längst ned på huvudsidan din bok, enligt [[Kategori:SAB Xxx xxxxxxx]]
  • Om din bok består av flera sidor katalogiserar du bara första sidan, men då binder du istället samman din bok genom att längst ned på alla sidor i boken skriva [[Kategori:Bokens namn]]
 • Lägg till din bok under nya böcker på startsidan här