Wikibooks:Riktlinjer/Öppet innehåll

Från Wikibooks

Innehållet på Wikibooks skall vara tillgängligt och det skall vara möjligt att arbeta vidare på det. För att säkerställa denna strävan ligger materialet på Wikibooks under en eller flera "fria" licenser. Den som arbetar här går med på att arbetet som publiceras här sprids vidare enligt användarvillkoren (länk till Wikimedia Foundations engelskspråkiga text).

De fundamentala kraven i licenserna vi använder är att läsare utan att informera upphovsmannen eller betala royalty får arbeta vidare på och sprida materialet (också i ändrad form), att nya versioner av materialet måste ligga under samma licens (eventuellt bara endera licensen och eventuellt en senare version, se användarvillkoren och licenstexterna), att licensen nämns så att läsaren är medveten om sina rättigheter och att alla eller de viktigaste bidragsgivarna skall nämnas.

Det sistnämnda innebär i praktiken oftast en permanent länk till den använda versionen av materialet, via vilken man når versionshistoriken och därmed bidragsgivarnas användarsidor, där en del valt att presentera sig med sina riktiga namn.

Licenserna som används (2011) är Creative Commons' CC-BY-SA-3.0 och FSF:s GFDL. Material som publicerats annanstans under CC-BY-SA kan importeras utan att det ligger under GFDL, men detta måste noteras klart i artikelhistoriken och artikeln, så att den som arbetar vidare inte vilseleds om de juridiska villkoren. Också text fri från upphovsrätt får självfallet användas (gamla verk, vissa myndighetsbeslut etc.).

Bildmaterialet på svenskspråkiga Wikibooks hämtas från Wikimedia Commons och följer riktlinjerna där. Det innebär att bilderna (nästan alltid) antingen inte omfattas av upphovsrätten eller ligger under någon fri licens. Bilder och andra mediefiler från Commons får användas utan att man kollar deras upphovsrättsliga status (då Commons sköter den biten), men den som återanvänder materialet gör klokt i att kontrollera villkoren. Vid misstanke om upphovsrättsproblem är det förstås bäst för envar att kontrollera saken.

Frågor om upphovsrätt kan tas upp på Bybrunnen, men mer sakkunniga svar får man i allmänhet på svenskspråkiga Bybrunnen på Commons eller Commons' diskussionssida för upphovsrätt.