Wikibooks:Projekt

Från Wikibooks

Det står användarna fritt att organisera olika projekt för samarbeten, arbetsuppgifter eller intresseområden. Den här sidan är tänkt som en samlingssida för olika projekt. Hittills (mars 2008) finns inga särskilda projekt inom svenska Wikibooks, men flera av böckerna utgör samarbeten i sig, däribland Kokboken, Drinkboken och Stora Spelboken.

Allmänt[redigera]

Som vanligt är det inte nödvändigt att allt blir rätt från början - man åtar sig inte att lägga ned en viss mängd arbete när man "skriver in sig" som deltagare i ett projekt eller när man startar ett nytt projekt. Tvärtom, genom att ansluta dig till ett projekt visar du att de som redan deltar i projektet att andra bryr sig om deras arbete och att starta ett nytt projekt innebär att man "visar vägen" för andra Wikibookianer: Även om du av någon anledning någon gång i framtiden inte längre deltar i projektet blir det lättare för nytillkomna entusiaster att se hur långt ämnet har hunnit utvecklas och få idéer om hur arbetet kan föras vidare.

Som deltagare i ett projekt kan man t.ex.:

  • diskutera hur ämnet ska struktureras tillsammans med andra som är initierade eller bara engagerade i detsamma,
  • påverka vilken information som bör finnas med i berörda böcker och
  • utforma sidmallar,
  • genom att tillsammans ombesörja att interwikilänkar finns för varje artikel göra ämnesområdet lättare att hitta med de vanligaste sökmotorerna och på så vis ökar chansen att andra som är intresserade av ämnet hittar till Wikibooks och börjar bidra till projektet.

Åter igen: Var djärv, inte blyg! Ett projekt ska vara en tillgång, inte en belastning! Starta hellre ett projekt för mycket än inget alls. Alla projekt tillsammans utgör, på sitt vis, en karta över vilka intresseområden som Wikibooks bidragsgivare fokuserar på.

Wikibooksprojekt[redigera]

Se även[redigera]