Hoppa till innehållet

Wikibil

Från Wikibooks

Detta är ett konstruktionsunderlag för en bil som konstrueras av motorintresserade Wiki-användare som lägger upp och förbättrar underlaget i denna Wikibok och som sedan gratis kan laddas ned härifrån. En bil med prestanda i Ferrari-klass. Att skaffa en Wikibil i verkligheten skall inte behöva vara dyrare än att köpa en Micra. Läs mera om hur detta kan vara möjligt på Diskussion:Wikibil.
Uppbyggnad[redigera]

Bilen är i konkurrens med datorn den mest komplexa tekniska anordning som människor äger privat och använder till vardags. Bilar har oftast en ratt som styrmedel och bilen kan vara antingen vänsterstyrd eller högerstyrd. Dock var det möjligt för datorintresserade att konstruera operativsystemet Linux. På liknande sätt bör det vara möjligt att bygga upp en Wikibil.

En Wikibils största fördelar gentemot en 'normal' bil bör vara dess ekonomi, tillgänglighet av reservdelar och inte minst att dokumentation kan utvecklas av ofantligt många samt att uppdateringar även görs för befintliga bilar.

Mera av Wikibilens uppbyggnad framgår nedan.

Fyll gärna i mera.

Motor[redigera]

En bra motor är nödvändigt. Den skall ha både bra prestanda och vara miljövänlig. Kanske skall det vara en hybrid. Det måste finnas ett antal motoralternativ beroende på i vilket syfte en Wikibil ska användas samt dess tyngd. En liten motor som kan användas i stadstrafik, en annan som används vid behov av höga prestanda samt en vid behov av stark och stabil dragkraft.

Konventionella förbränningsmotorer (Ottomotorn) finns i ett otal olika storlekar och varianter, men man kan göra en mer generell uppdelning efter slagvolym:

 • 1,8 - 2,5 l 4 cyl rak(NA/överladdad)
 • 2,5 - 4 l 6 cyl rak
 • 2,5 - 4 l 6 cyl V - motor
 • 4 - 6 l 8 cyl V - motor
 • 5 - 7 l 12 cyl - motor
 • 4/6/8 cyl turbo/kompressor motor

Se även nedan angående standardisering och miljökrav.

Fyll gärna i mera.

Kraftöverföring[redigera]

Känner ni till hur detta skall vara så fyll gärna i mera här.

Bilar kan vara framhjulsdrivna(FWD), bakhjulsdrivna(RWD) eller fyrhjulsdrivna(4WD/AWD) och så är det säkert även för en Wikibil. Bakhjulsdrivna bilar är mer lättmekade än framhjulsdrivna, varför bakhjulsdrift kan vara att föredra. 1,8 - 2,5 l 4 cyl rak(NA/överladdad) kan vara FWD/RWD/4WD 2,5 - 4 l 6 cyl rak kan vara RWD/4WD 2,5 - 4 l 6 cyl V - motor kan vara RWD/4WD 4 - 6 l 8 cyl V - motor kan vara RWD/4WD 5 - 7 l 12 cyl - motor kan vara RWD/4WD 4/6/8 cyl turbo/kompressor motor kan vara RWD/4WD


.

Växellåda[redigera]

Växellådor kan antingen vara manuella eller automatiska. En bra kompromiss vore kanske en automatlåda med möjlighet till manuellt ventilhus så har man en kombination som passar många människor.För vardagsbil som körs ofta i stan kan vara automatisk, så föraren inte behöver växla.vid en presentandabil är det bra att har en manual växellåda. det bästa är en sekventiell växellåda

Styrsystem[redigera]

En bil är vanligtvis framhjulsstyrd. Liksom andra delar underlättar det väldigt mycket ifall man använder samma styrsystem ifrån en givarbil som övriga komponenter.

Elförsörjning och elektronik[redigera]

Fyll gärna i hur detta bör vara för en Wikibil.

En stor del av elsystemet borde kunna bestå av prylar som redan finns på marknaden och som har visat sig ha bra funktion och som går att anskaffa till låg kostnad. Generator, säkringar och liknande prylar i elsystemet borde kunna vara specificerade med sådana prylar. Sådana är ju redan till stor eller åtminstone viss del redan standardiserade på en stor del av bilparken.

Det borde kanske gå att använda en generator från en vanlig bilmodell, vilket antagligen innebär att det blir en Bosch-generator i en viss storlek. Sådana gär säkert att hitta på skroten eller vilken bilelektrisk firma som helst. Säkringar och säkringshållare borde också gå att hitta bland redan befintliga delar.

Motorstyrningen, dvs. bränsleinsprutningen och tändsystemet, borde i en wikibil vara ett programmerbart "gör-det-själv"-system, till exempel VEMS eller MegaSquirt eftersom detta är baserat på öppen källkod.

Strålkastarna bör vara runda. Detta därför att runda strålkastarinsatser redan finns i två standarddiametrar, som är betydligt billigare i inköp än andra strålkastare.

Chassi / kaross[redigera]

Chassit är bilens skelett. Chassi används väldigt mycket i gammal bilteknik men är numera ersatt av konstruktioner med självbärande kaross. Dock lever chassikonstruktionen kvar inom specialbilar, kitcars och tävlingsbilar.

Däck[redigera]

Däck utan HA-olja.

Säkerhet[redigera]

Säkerheten bör vara högt prioriterad i en Wikibil, eftersom många motorintresserade ställer höga krav på detta. Till exempel har många formel 1-förare varit starkt engagerade i att höja säkerheten i motorsporten.

Fysiskt skydd bör vara bättre än vad som finns i vanliga standardbilar. Genom att utnyttja kunskaper från motorsport bör det vara möjligt att få mycket hög säkerhet även i en standardbil. Bilar som används i motorsport har vanligtvis mycket kraftiga störtbågar eller burar som skyddar föraren vid en eventuell olycka. Vanligen ställer tävlingsregler krav på detta. Ofta krav som är högre än vad som är fallet för en vanlig gatbil. Uppenbarligen är de skydd som finns i tävlingsbilar effektiva eftersom det verkar vara väldigt ovanligt att någon i tävligsbil omkommer i bilsport även vid kollisioner i hastigheter betydligt över högsta tillåtna hastithet på svensk motorväg. Rent tekniskt bör det därför inte vara någon omöjlighet att konsturera en Wikibil så att förare och passagerara skall kunna överleva en krock i högsta lagliga hastighet.

Rent praktiskt kan det vara vissa problem att höja säkerheten i en standardbil med invändig bur, liknande som utförs inom motorsport. En bur invändigt i bilen kan helt enkelt göra det trångt inne i bilen. Det kan dock vara möjligt att undvika dessa problem eftersom det för vissa biltyper, tex SUV, är accepterat med skydd på utsidan. Om skydden byggs in redan i konstruktionen bör det vara möjligt att få till säkra konstruktioner och samtidigt ha god komfort och utrymme.

Upphänging av motorhuv borde kunna vara upphängd på så sätt att det är eftergivligt så att det blir "mjukt" för en en påkörd fotgängare. Alternativt kan motorhuven vara av plast eller annat mjukt material så att den i sig själv blir skonsam för eventuellt påkörda.

Bilsäkerheten har med åren förbättrats mer och mer. Några exempel på utrustning som antagligen bör finnas i en Wikibil är:

Bilen bör även vara så genomtänkt att även de motorintresserade Wikibil-byggarna själva inte skadar sig medan de bygger sin bil. Wikibil-byggare bör därför komplettera denna bok när de ser att något kan utgöra en risk. Till exempel om det finns klämrisk. De bör även komma med förslag på hur problemet bör lösas.

Fyll gärna i mera hur säkerheten bör vara i en Wikibil.

Service[redigera]

En Wikibil bör vara service-vänlig vilket innebär minimalt service-behov och att den service som måste utföras skall vara enkel och billig att utföra. Det som kan förväntas behöva bytas vid service bör vara lätt att byta och gärna så lätt att föraren själv enkelt kan utföra bytet.

Pollenfilter bör vara enkelt utbytbart, på liknande sätt som det ofta är lätt att byta toner eller i en skrivare. En jämförelse kan ske med tonerbyte i skrivare, där det ofta är bara att öppna en lucka och följa en lättbegriplig instruktion som förklarar vilka handgrepp som skall utföras på de tydligt märkta (grönfärgade) handtagen.

Oljefilter och oljebehållare bör lämpligen vara konstruerade så att de enkelt kan bytas utan verkstadsbesök. Med tanke på att det numera finns droppfria hudraulkopplingar så bör det inte vara något större problem att lösa det tekniskt. Med en bra lösning så bör bytet kunna ske utan oljedropp eller att man skall behöva bli smutsig om fingrarna.

Glödlampor bör vara enkla gå att byta, även om de med fördel bör vara konstuerade för lång livslängd.

Även andra delar som kan förväntas behöva bytas bör vara konstruerade så att byte är enkelt att utföra.


Historik[redigera]

De allra första bilarna var alldeles för dyra och underhållskrävande. Även om det har skett förbättringar så bör en Wikibil vara förstklassig i dessa avseeenden. En bil byggd av motorintresserade bör rimligtvis fungera. Att komma med en bil som inte fungerar till en motortävling är ingen höjdare. Henry Ford gjorde på sin tid en kraftig höjning av kvaliteten. Kvaliteten har genom åren förbättrats men fortfarande finns mycket att förbättra. Biltillverkaren Toyota(i 90-talet) har exempelvis bilar som ofta är väldigt problemfria. Det ger låga kostnader för både biltillverkare och ägare av bilen. Det visar sig oftast att god kvalitet blir allt viktigare. Ett högt pris på bil betyder dock inte att bilar har god kvalitet. Till exempel kan bilar som tidigare haft väldigt gott kvalitetsrykte bli omkörda av nytillkomna biltillverkare som kan tillverka bilar med högre kvalitet till lägre pris. Till exempel har Mercedes-Benz, som tidigare var känd för hög kvalitet och mycket god slitstyrka, fått dålig kritik för dåligt rostskydd och dåligt kundbemötande, m.m.

Standardisering och miljökrav[redigera]

För att hålla nere kostnader bör standardisering användas. Lyktor borde kunna vara standardiserade så att det blir enkelt och billigt med lyktor. En Wikibil borde vara standardiserad på liknande sätt som datorer, där det är möjligt att enkelt byta ut kort, till exempel grafikkort och minnen, så att service blir billigt och att uppgradering är möjligt och även enkelt. Lyktor och annat bör kunna köpas billigt i närmaste biltillbehörsbutik eller bensinstation. Till att börja med så finns inte några tillverkade delar för Wikibil. Det kan därför under den första tiden välja en standard som redan används. Genom att standardisera till de bästa komponenterna som redan finns på marknaden bör det gå att hitta bra komponenter på till exempel bilskrot. Finns det till exempel tanklock av god kvalitet på bilskrotar så bör en sådan standard med fördel kunna väljas för Wikibil. Att komponenter kan tas från bilskrot innebär dock inte på något sätt att det är dåliga komponenter, eftersom det är de bästa komponenterna som finns på marknaden som skall standardiseras. Att delar kan återanvändas är även bra ur miljösynpunkt.

En Wikibil bör till exempel gå att uppgradera med miljövänligare motor när det finns sådana tillgängliga. Det bör även gå att byta en strålkastare eller glödlampa utan att behöva åka till verkstad.

Den standard som väljs bör vara hög så att komponenterna inte i förtid behövar kasseras på grund av för dåliga prestanda.

Om man har en favoritfåtölj så lämnar man rimligen inte en sådan i den gamla bostaden om man byter bostad. Det är självklart att den tas med till den nya bostaden. Inom vissa motorstporter fungerar det redan så att säkerhetsutrustning, till exempal förarstol, tas ur bilen om den kraschats och återanvänds i andra bilar. På samma sätt bör det kunna fungera för säten i en Wikibil.

Drivmedel[redigera]

Motorn bör kunna drivas av ett så miljövänligt bränsle som möjligt. Klimatfrågan och peak-oil visar att drivmedel inte bör vara fossila. Lyckligtvis finns det flera förnyelsebara alternativa bränslen, t.ex etanol. Drivmedel i bilar bör av praktiska skäl helst vara flytande, gaslösningar blir alltid mer komplicerade och begränsar räckvidden. Om det skulle bli stor tillgång på t.x. biogas är det bättre att kemiskt omvandla denna t.ex. ihop med vätgas, till ett flytande bränsle för fordon, alternativt att biogas används i stationära anläggningar för att t.ex alstra el.

När det gäller flytande bränslen till konventionella förbränningsmotorer måste ett val först göras om man vill använda Otto-process, eller Diesel-process. Detta val styr sedan vilka bränslen som kan komma ifråga.

Man kan också angripa det problemet från andra änden, vilken typ av bränslen är lättast att framställa i stora mängder, hållbart och resurssnålt, högoktaniga eller låg oktaniga (med högt cetantal istället) bränslen?

Fyll gärna i mera om standardisering och miljökrav.

Biltyper[redigera]

En Wikibil kan antagligen vara av olika typ beroende på vad som önskas. Det bör dock vara någorlunda standardiserat så att delar är kompatibla. Personbilar kan delas in i olika kategorier efter sin karossform. De vanligaste formerna är

 • herrgårdsvagn (kombi)
 • sedan
 • coupé
 • SUV (Sport utility vechile) stadsjeep
 • MPV (Multi Purpose Vehicle) minibuss
 • skåpbil / paketbil

Externa länkar[redigera]