Tangentfunktioner i Delphi

Från Wikibooks

Denna tabell visar en del av de funktioner som tangenter och kombinationer av dem har i programmet Delphi®.

Se även Programmera i Pascal.

Tangenter Funktion
F9 Kör programmet från Delphi
Skift + Piltangent Ändrar storlek på en komponent med en pixel åt gången.
Ctrl + J Aktiverar vektyget för kodmallar.
Ctrl + Mellanslag Aktiverar kodkompletteringen.
Ctrl + Skift + C Aktiverar class och funktions kompletterings verktyget.
Ctrl + Skift + Siffra Placerar ut eller tar bort bokmärken.
Ctrl + Siffra Hoppar till bokmärke med den siffran.
Ctrl + Piltangent Flyttar en komponent en pixel i taget.


  Programmera i Pascal
Innehåll | Alfabetiskt register