Pascal:En tur genom Delphi's gränssnitt

Från Wikibooks

I det här avsnittet så blir det en genomgång av de fönster och verktyg Delphi har att erbjuda, men det kan skilja en hel del beroende på vilken version man studerar. Denna beskrivning handlar om Delphi 6. Tidigare versioner kanske saknar vissa verktyg och senare kan se ut på annat sätt.

Formulär[redigera]

Kodfönster[redigera]

Fil:Highlighter2.jpg

Komponentmenyn[redigera]

Objektinspekteraren[redigera]

Fil:ObjectInspector.jpg

Trädvy för objekt[redigera]

Fil:ObjectTreeView.jpg

Kodmall[redigera]

Kodmall, eller Code templates som det heter i Delphi, är ett verktyg som finns under Tools | Editor Properties och sedan under fliken Code Insight. Detta verktyg används oftast då standard uppställningar eftersöks, exempelvis då If, While, Class och Case ska användas. Verktyget aktiveras med tangenterna Ctrl + J, och visar en lista med det mallar som finns. Genom att dubbelkicka på en i listan så skrivs koden automatiskt ut. Tangentkombinationen Ctrl + J, följt av Enter så skrivs detta ut:

case of
  : ;
  : ;
else ;
end;

Att skapa, ändra eller ta bort kodmallar är ganska enkelt.Det går inte att klistra in färdig kod i kodmall editorn, vilket är en ganska stor brist. Det är lång och krånglig kod som detta verktyg är till för.


Exempel[redigera]

Som exempel så tillverkas en kodmall som handlar om en meddelanderuta vilken frågar användaren om denne vill spara det som ändrats med programmet, ett ganska vanligt meddelande. Och som meddelanderuta så har MessageBox valts, vilken innehåller en hel del kod för att fungera.

Fil:CodeTemplates.jpg

Kodmallen skapar kod som ger en meddelanderuta med tre knappar: Ja, Nej och avbryt. Det som återstår att koda är vad programet skall utföra vid de möjliga svaren från användaren. Ett ganska tidsbesparande verktyg som gör att man slipper kopiera och klistra in från andra kodfiler. Själva mallen ser ut så här:

Case MessageBox(Application.Handle,'Vill du spara dina ändringar?',
        'Bekräfta',MB_YESNOCANCEL+MB_DEFBUTTON1+MB_ICONQUESTION) OF
  IDYES  : |;
  IDNO   : ;
  IDCANCEL: ;
End;

Detta läggs in i kodmallen genom att välja ny. I exemplet så valdes kortnamnet mess och genom att trycka ner tangenterna Ctrl + J följt av M och sedan Enter så skrivs koden ut. Markören kommer att placeras där tecknet | är placerat.  Programmera i Pascal
Innehåll | Alfabetiskt register