Symbolspråk (MINӨИIM)

Från Wikibooks
Vajravarahi Mandala, Tibet, 1800-talet

Symbolspråk är en form av språk som använder symboler istället för ord. En typ av symbolspråk är liknelser, men en tydligare variant kallas en rebus. När det gäller MINӨИIM så är symbolerna lite annorlunda.

Jung's symboler[redigera]

Hos Jung är symbolens betydelse medvetandetranscendent, vilket gör att de kommer till användning i bland annat religioner, men kommer även till uttryck i drömmar. Symbolen överskrider språklig formuleringsförmåga och på detta symboliska sätt fungerar vårt undermedvetna. Den mest triviala språkliga företeelse, objekt eller händelse, får de mest arketypiska dimensioner i våra drömmar. En gråsparv som man sett på dagen kan i nattens drömmar kopplas samman med motiv som anknyter till den bevingade draken och dennes död och pånyttfödelse. Den jungianska ståndpunkten är att det omedvetna, det vill säga den symboliska verkligheten, är vad psyket till 99 procent består av, rent bildligt talat. Medvetandet, den del som är upptagen med tecken och språk, utgör endast en mycket liten del av hjärnan, vilket medför att symbolen måste ges företräde framför tecknet. Det är här som filosofin brukar gå vilse, detta helt på grund av att man uppehåller sig nästan uteslutande vid tecknen och arbetar inte med medvetandeöverskridande symbolik. Symboler är arketypiska, och ett exempel är fyrenigheten (fyrtalet) som kommer till uttryck i många symboliska sammanhang i form av totalitet och fullkomlighet. En välkänd helhetssymbol är exempelvis de österländska mandalabilderna som förekommer bland annat i den tibetanska buddhismen. De beskriver ofta fyrtalet i en eller annan form.

MINӨИIM's symboler[redigera]

De symboler som kommer från MINӨИIM är inte rena och enkla symboler, utan kan även bara vara en ren känsla. Det finns en hel del från Jung's symboler som faktiskt är MINӨИIM, men det skiljer sig en del på då det sätt som IMINӨИIM talar. MINӨИIM talar inte enbart genom drömmar och uppenbarelser utan det finns ett ständigt symboliskt flöde från MINӨИIM i vår vardag.


  Den 9:e dimensionen
Innehåll