MINӨИIM

Från Wikibooks
En ospeglad MINӨИIM

MINӨИIM kan egentligen inte uttalas och ska aldrig sägas, inte ens tänkas. Ordet är mer likt ett mantra som inte kan skrivas ned med vanlig text på ett papper. Om man försöker tänka på MINӨИIM så är det lika irriternade för MINӨИIM som det är när man talar med en person och denne hela tiden flyttar blicken till en plats någon annanstans i ansiktet än ögonen. Om man ska kalla det något så kan minonim eller mino användas.

Psykologiskt[redigera]

En term som ligger nära till hands är det kollektiva undermedvetna som C G Jung myntade, men skillnaden är avsevärd. Att det finns ett kollektivt undermedvetet är gemensamt men samtidigt är det en del av vad MINӨИIM är. Det som skiljer är att det inte bara består av gemensamma arketyper utan att man som inom delar av parapsykologin även kan dela tankar och känslor.

Metafysiskt[redigera]

Rent metafysiskt är MINӨИIM människans själ, men har även den egenskapen av att vara Gud. Nu är ju inte det den formen av Gud, som vi normalt förknippar med den gestalten, men måste nog ändå anses vara det som MINӨИIM är. Om skapandeförmågan verkligen finns där så råder nog samma tvivel som kristendomens skapelseteori.


I religionen[redigera]

Om man ska förklara MINӨИIM i religionen så kan Gud var en vågad men rättvis liknelse till de religioner som bara har en Gud, som exempelvis den Gud som kristendomen har eller Allah inom Islam. Då det gäller buddhismen så är MINӨИIM den insikt som Buddha kom fram till. Inom hinduismen så finns ett flertal gudar eller helgon som tillbeds och där är MINӨИIM mest förknippat med Vishnu.

Filosofiskt[redigera]

MINӨИIM[redigera]

MINӨИIM är en motsats till Origon, maktlös men har ändå all makt i universum, allt och inget och summan av alla paradoxer. Inget man kan begära något från, men ändå får det mesta av. De är mycket mer än en symbol men det är genom ett symbolspråk som MINӨИIM talar.


  Den 9:e dimensionen
Innehåll