Svenska

Från Wikibooks

Välkommen till portalsidan för utbildning i svenska

 
Svenska

"En författare är mänsklighetens tagg i samvetet." - Ludwig Feuerbach

Det svenska språket är den viktigaste ägodel vi har. Allt annat kan förloras, men språket äger vi till den dag vi dör.

Med det i åtanke kan man endast tycka att alla svenskar bör få en grundläggande utbildning i vårt språk och hur det används.

Kategorier

Språklära

Läromedel

Här finns ett urval av påbörjade böcker för svenskämnet.

 
Speciella författare

Verner von Heidenstam och Selma Lagerlöf – Med införandet av folkskola i Sverige oroade sig en del politiker för läroböckernas kvalitet. Därför anlitades två kända författare, Verner von Heidenstam och Selma Lagerlöf att skriva varsin lärobok. Heidenstams bok Svenskarna och deras hövdingar användes flitigt som historiebok och Lagerlöfs bok om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige var populär som geografibok. I Finland skrev Zacharias Topelius Boken om vårt land.

Tyvärr har det initiativet inte återupprepats och numera är läroböckerna vanligtvis skrivna av specialister i olika ämnen, istället för författare. Något som knappast gjort dem roligare för ungdomar att läsa och ta till sig.

Viktiga böcker

Det finns många viktiga böcker, men få som man kan läsa gratis.

Projekt

Det finns många initiativ för att göra det svenska språket lättare att fördjupa sig i, även om inte alltför många skett inom ramen för Wikibooks.

Ett projekt har varit att skriva om Selma Lagerlöfs bok Herr Arnes penningar från den svenska som användes 1904 till mer modern svenska: Herr Arnes pengar