Kreativt skrivande

Från Wikibooks
Genom att läsa och diskutera varandras texter utvecklas vi som skribenter.

Det här är kurslitteratur i Wikiversitykursen Kreativt skrivande och sammanfattar de diskussioner vi har i kursen. Vill du hjälpa till är det bara att hugga in. Det återstår mycket innan den här boken är färdig!

Blockeringar[redigera]

Nu ska vi jaga bort vår stora fiende. Vår egna kritiker. Uppfylld med tvivel sitter han uppflugen bakom vårt öra och viskar: Du duger inte! Du kan inte skriva! Vem tror du att du är? Han kräver att det skall blir så bra med en gång. Men det kan ingen! Inte ens de bästa författarna. Det krävs omskrivningar och att man arbetar med sin text för att den skall bli bra. Tänk vad många stora romaner som stannat som tankar. Som aldrig blev skrivna. Det måste vi ändra på! Eller hur?

Skrivblockeringar beror oftast på höga prestationskrav. Att texten måste bli perfekt redan från början. Tänk på att ibland måste man skriva sig igenom en del skit för att komma fram till något bra. Och alla texter behöver tvättas och redigeras. Försök ha ett lekfullt förhållande till skrivandet. Ta emot det som kommer till dig och var tacksam. Skriv och läs mycket. Tro att du kan! Snart lossnar det!

Miljöbeskrivningar[redigera]

Det finns några saker man brukar ta upp.

 • Långa miljöskildringar blir ofta tråkiga. Fråga er om de verkligen behövs för att berätta er story. Det är bara det mest nödvändiga som skall vara med i era berättelser.

Exempel[redigera]

Om det i början av novellen hänger ett gevär ovanför den öppna eldstaden skall det avfyras innan novellen är slut. Och i eldstaden skall några papper ha brunnit upp.:D

Alltså. Det som beskrivs skall också användas. I synnerhet i noveller. I romaner kan man kosta på sig mer "fluff".

 • försök väva in miljöbeskrivningarna i dialoger. Pytsa ut dem lite efterhand så blir det inte så mycket att ta in för läsaren

Läsaren vill inte veta allt, lämna det mesta åt deras fantasi. Men du som författare ska veta exakt hur många småmynt en karaktär har i sin ficka, även om du inte skriver det.

Gestaltning[redigera]

Beskriv inte bara hur något är. Det blir tråkigt och ointressant. Skriv istället på vilket sätt någon ter sig när de gör eller känner något. Då skapas bilder i läsarens huvud.

Hemmingway sa "Don't tell them, show them". Gestaltning är helt centralt här för att skapa bilder i läsarens huvud. Skriv inte hur något är utan hur någon gör när de är det.

Exempel utan gestaltning[redigera]

Frida är arg.

Exempel med gestaltning[redigera]

 • Frida knycklade ihop kontraktet och kastade det i papperskorgen. "Inte en gång till!", skrek hon och slog handen i bordet.

Övning[redigera]

 • Diskutera gestaltning och miljöbeskrivningar. Verkar det vettigt det jag tar upp?
 • Hitta på tre scener som du gestaltar

Karaktär[redigera]

Lär känna era karaktärer. Fundera på vad de varit med om tidigare, vad är viktigt i deras liv mm. Bry dig om hur det går för dem i berättelsen så bryr sig läsaren också.

Dialog[redigera]

 • Ha ett driv i dialogen där personerna inte bara svarar ja eller nej på frågor. Att det inte blir stopp i dialogen, såvida det inte är syftet :-)
 • Väv in miljöskildringar och försök få personernas karaktärsdrag komma fram i dialogen.
 • Läs dialogen högt för dig själv. Oftast hör man då om den haltar.
 • Ha bara med det nödvändigaste. Fråga er om den här dialogen är nödvändig för att driva berättelsen framåt. Stryk annars.

Konflikter[redigera]

Tre typer av konflikter

 1. Inre konflikt
 2. Konflikt med andra människor, som står en nära
 3. Konflikt med världen, typ väder

Genre[redigera]

Romanen[redigera]

Goda råd[redigera]

Publicering[redigera]

Tryck din egen bok på print-on demand, hur du formaterar ett bokmanus du vill skicka till ett förlag. Tips om förlag att skicka manuset till, tidningar som köper noveller. Hur fungerar det på webben?

Struktur[redigera]

För att skapa spänning och intressanta berättelser är det bra bygga upp brytpunkter där konflikterna ställs på sin spets och tvingas avgöras. En klassisk struktur är att i början av berättelsen presentera karaktärerna och ge aningar om konflikter. Successivt byggs konflikterna upp och tvingas till avgörande som i sin tur leder till nya konflikter som måste avgöras.

Poesi[redigera]

Gå igenom vanliga versmått, haiku, sonett, grötrim på julklappar, poetry slam, obunden fri dikt mm. Tematik, rytm, bildspråk mm. Vad är det som inte skrivs ut, vad som står mellan raderna?

Länkar[redigera]