Språkkurser/Tyska/Nivå I/Lektion 2

Från Wikibooks
Äußern!

Lär dig tyska
Nivå I: Innehåll
Wie heißt du? ~ Lektion 2 ~ Lektion 3
Startsida Tyska


Lektion 2: Kasus och vidare verbböjningar[redigera]

I denna lektion vill vi berätta mer om kasus, analys, meningsleder och hur man böjer verb. Vi börjar med verben:

Normala verbböjningar[redigera]

Konjugation beachten! Ich bade Du badest Er/sie/es badet Wir baden Ihr badet Sie baden

Normalt böjs de flesta verb med stommen av verbet + -e, -st, -t, -en, -t, -en, som avhänger av pronomen. Vissa undantag finns dock, till exempel vid de modala hjälpverben:

wollen - att vilja Ich will - Jag vill Du willst - Du vill Er/sie/es will - Han/hon/det vill n Das ist ein unregelmäßiges Verb, die 3. Person Singular ist "will"! Wir wollen - Vi vill Ihr wollt - De vill Sie wollen - De vill

De flesta modala hjälpverben får nämligen vokalskifte vid ental (wollen blir will, essen blir isst, mögen blir mag,), men behåller sina respektiva ändningar (will - vid ich endast stommen av verbet + vokalskiftet).