Hoppa till innehållet

Språkkurser/Spanska/Pronomen/Personliga pronomen

Från Wikibooks

Substantiv ~ Adjektiv ~ Räkneord ~ Pronomen ~ Prepositioner ~ VerbPersonliga ~ Reflexiva ~ Possesiva ~ Demonstrativa ~ Relativa ~ Interrogativa ~ IndefinitaPersonliga pronomen

[redigera]

Personliga pronomen är ord som jag, mig, du, dig, de... Dvs. benämningar på dem som talar och på den, det eller dem vi talar om.

Former

[redigera]
person   som subjekt som preposition som objekt ackusativ dativ
1a pers. sing.   yo   me
2a pers. sing. ti te
3e pers. sing.
 él
 ella
 ello
 usted
 
 nosotros, -as
 vosotros, -as
 ellos
 ellas
 ustedes
le, lo le (se)
  la le (se)
lo le (se)
le, lo, la le (se)
   
1a pers. plur. nos
2a pers. plur. os
3e pers. plur. los, les les (se)
  las les (se)
les, los, las les (se)
 • Accent sätts ut på mig, du för att skilja dessa former från de possessiva pronomina mi min, tu din.
 • Usted används till en person man säger Ni till och ustedes till flera man säger Ni till, dvs. att usted är ett formellt 'du' och ustedes ett formellt 'ni'.
 • Vosotros, som i femininum heter vosotras, används när man riktar sig till flera person som man säger du till, dvs. att vosotros är ett informellt 'ni'. Observera dock att i spanskamerika används inte vosotros, istället säger man ustedes både till personer man duar och till dem som man niar.
 • Ello används i betydelsen det när man inte syftar på ett speciellt substantiv (neutralt) och förekommer nästan bara i skriftspråk. I talspråk föredrar man esto, eso.

Ett exempel, Dativ pronomen : Me gusta montar a caballo

              - Jag gillar att rida