Hoppa till innehållet

Språkkurser/Spanska/Verb

Från Wikibooks

Substantiv ~ Adjektiv ~ Räkneord ~ Pronomen ~ Prepositioner ~ VerbVerbets stam och ändelse

[redigera]
konjugation   stam ändelse  
I   habl ar att tala
II   com er att äta
III   vivi ir att leva, att bo

En verbform består alltid av stam plus ändelse. När en betoning faller på stammen så kallas verformen för stambetonad och när ändelsen är betonad så kallas formen för ändesebetonad.

Regelbundna verb

[redigera]
Konjugationer I II III
infinitiv -ar -er -ir
att tala hablar comer vivir
       
perfekt particip -ado -ido -ido
talat hablado comido vivido
       
gerundium -ando -iendo -iendo
talande hablando comiendo viviendo
       
       
Konjugationer

indikativ

I II III
presens -o -o -o
jag talar hablo como vivo
  hablas comes vives
  habla come vive
  hablamos comemos vivimos
  habláis coméis vivís
  hablan comen viven
       
jakad imperativ      
tala! -a -e -e
habla come vive
usted hable coma viva
nosotros hablemos comamos vivamos
vosotros hablad comed vivid
ustedes hablen coman vivan
       
imperfekt -aba -ía -ía
jag talade hablaba comía vivía
  hablabas comías vivías
  hablaba comía vivía
  hablábamos comíamos vivíamos
  hablabais comíais vivíais
  hablaban comían vivían
       
preteritum
jag talade hablé comí viví
  hablaste comiste viviste
  habló comió vivió
  hablamos comimos vivimos
  hablasteis comisteis vivisteis
  hablaron comieron vivieron
       
futurum -aré -eré -iré
jag ska(ll) tala hablaré comeré viviré
  hablarás comerás vivirás
  hablará comerá vivirá
  hablaremos comeremos viviremos
  hablaréis comeréis viviréis
  hablarán comerán vivirán
       
konditionalis -aría -ería -iría
jag skulle tala hablaría comería viviría
  hablarías comerías vivirías
  hablaría comería viviría
  hablaríamos comeríamos viviríamos
  hablaríais comeríais viviríais
  hablarían comerían vivirían
       
perfekt he + -ado he + -ido he + -ido
jag har talat
he

+

hablado (I)
comido (II)
vivido (III)
has
ha
hemos
habéis
han
 
 
 
 
 
       
pluskvamperfekt había + -ado había + -ido había + -ido
jag hade talat
había

+

hablado (I)
comido (II)
vivido (III)
habías
había
habíamos
habíais
habían
 
 
 
 
 
       
sammansatt futurum habré + -ado habré + -ido habré + -ido
jag kommer
habré

+

hablado (I)
comido (II)
vivido (III)
habrás
habrá
habremos
habréis
habrán
att ha talat
 
 
 
 
       
sammansatt habría + -ado habría + -ido habría + -ido
konditionalis
habría

+

hablado (I)
comido (II)
vivido (III)
habrías
habría
habríamos
habríais
habrían
jag skulle ha talat
 
 
 
 
       
Konjugationer

konjunktiv

I II III
presens -e -a -a
jag talar hable coma viva
  hables comas vivas
  hable coma viva
  hablemos comamos vivamos
  habléis comáis viváis
  hablen coman vivan
       
imperfekt -ra -ara -iera -iera
jag talade, hablara comiera viviera
jag skulle tala hablaras comieras vivieras
  hablara comiera viviera
  habláramos comiéramos viviéramos
  hablarais comierais vivierais
  hablaran comieran vivierna
       
imperfekt -se -ase -iese -iese
jag talade, hablase comiese viviese
jag skulle tala hablases comieses vivieses
  hablase comies viviese
  hablástemos comiésemos viviesemos
  hablaseis comieseis vivieseis
  hablasen comiesen viviesen
       
perfekt haya + -ado haya + -ido haya + -ido
jag har talat
haya

+

hablado (I)
comido (II)
vivido (III)
hayas
haya
hayamos
hayáis
hayan
 
 
 
 
 
       
pluskvamperfekt -ra hubiera + -ado hubiera + -ido hubiera + -ido
jag hade talat
hubiera

+

hablado (I)
comido (II)
vivido (III)
hubieras
hubiera
hubiéramos
hubierais
hubieran
 
 
 
 
 
       
pluskvamperfekt -se hubiese + -ado hubiese + -ido hubiese + -ido
jag hade talat
hubiese

+

hablado (I)
comido (II)
vivido (III)
hubieses
hubiese
hubiésemos
hubieseis
hubiesen