Språkkurser/Nederländska/Grammatik/Räkneord

Från Wikibooks


Percis som i tyska sätter/säger man först entalet före tiotalet när man kommer till 15 (13). Mellan 20 och 90 så sätter man "en/ën" (en = och) mellan tiotalet och entalet (förutom när det gäller mellan noll). Alltså 35/vijfendertig blir egentligen på svenska "fem och trettio", fast det betyder 35. Tiotalen 20-90 som slutar på 2 och 3 (alltså 22, 23, 32, 33, 42, 43 osv) har man "ën" istället för "en".

 • 0. nul
 • 1. een
 • 2. twee
 • 3. drie
 • 4. vier
 • 5. vijf
 • 6. zes
 • 7. zeven
 • 8. acht
 • 9. negen
 • 10. tien
 • 11. elf
 • 12. twaalf
 • 13. dertien
 • 14. veertien
 • 15. vijftien
 • 16. zestien
 • 17. zeventien
 • 18. achttien
 • 19. negentien
 • 20. twintig
 • 21. eenentwintig
 • 22. tweeëntwintig
 • 23. drieëntwintig
 • 24. vierentwintig
 • 25. vijfentwintig
 • 26. zesentwintig
 • 27. zevenentwintig
 • 28. achtentwintig
 • 29. negenentwintig
 • 30. dertig
 • 31. eenendertig
 • 32. tweeëndertig
 • 33. drieëndertig
 • 34. vierendertig
 • 35. vijfendertig
 • 40. veertig
 • 41. eenenveertig
 • 42. tweeënveertig
 • 43. drieënveertig
 • 44. vierenveertig
 • 50. vijftig
 • 51. eenenvijftig
 • 52. tweeënvijftig
 • 53. drieënvijftig
 • 54. vierenvijftig
 • 60. zestig
 • 61. eenenzestig
 • 62. tweeënzestig
 • 63. drieënzestig
 • 70. zeventig
 • 71. eenenzeventig
 • 72. tweeënzeventig
 • 73. drieënzeventig
 • 80. tachtig
 • 81. eenentachtig
 • 82. tweeëntachtig
 • 83. drieëntachtig
 • 90. negentig
 • 91. eenennegentig
 • 92. tweeënnegentig
 • 93. drieënnegentig
 • 100. honderd