Hoppa till innehållet

Språkkurser/Latin/Räkneord

Från Wikibooks

Substantiv ~ Adjektiv ~ Räkneord ~ Pronomen ~ Prepositioner ~ VerbRomarna använde inte de arabiska siffrorna som vi använder i dag. De använde sina egna siffror.

Romerska siffror Latin Svenska Arabiska siffror Spanska
I unus -a -um en 1 uno
II duo två 2 dos
III tres tre 3 tres
IV quattor fyra 4 cuatro
V quinque fem 5 cinco
VI sex sex 6 seis
VII septem sju 7 siete
VIII octo åtta 8 ocho
IX novem nio 9 nueve
X decem tio 10 diez
XV quindecim femton 15 quince
XX viginti tjugo 20 veinte
XXV viginti quinque tjugo-fem 25 veinticinco
L quinquaginta femtio 50 cincuenta
C centum ett hundra 100 cien
D quingenti, -ae, -a fem hundra 500 quinientos
M mille ett tusen 1000 mil