Hoppa till innehållet

Språkkurser/Esperanto/Substantiv

Från Wikibooks

Substantiv ~ Adjektiv ~ Räkneord ~ Pronomen ~ Prepositioner ~ Verb


Substantiv

Substantivändelsen: -o[redigera]

Alla substantiv i Esperanto har ändelsen -o, möjligen följt av ett -j och/eller ett -n, men ingenting annat. Det är därför enkelt att känna igen substantiv:


hundo = hund
frukto = frukt
infano = barn

Bestämda artikeln: la[redigera]

  • la hundo = hunden
  • la frukto = frukten
  • la infano = barnet

La används ungefär som den engelska bestämda artikeln the, och den är (liksom the) oböjlig. Man säger alltså la både om en och om flera, och markerar inte heller någon skillnad mellan grundform eller objektsform.

La brukar ofta föregå adjektivattribut:

  • La bruna hundo = den bruna hunden.
  • La malgrandaj infanoj = de små barnen.

Som vanligt har dock esperanto friare ordföljd än svenska, så fler möjligheter finns.

Pluraländelsen: -j[redigera]

hundoj = hundar
la fruktoj = frukterna
la infanoj = barnen

Objektformen: -n[redigera]

  • la hundon = hunden (objekt)

Objektsformer används för substantiv som betecknar föremålet för handlingen. Exempel:

  • Hundo manĝis la fruktojn = En hund åt frukterna.

Här är "hundo" subjektet, den som handlar, och därför står ordet i grundformen. Däremot är "la fruktojn" föremål för handlingen (här = de som blir uppätna), så substantivets objektform används.

Denna skillnad gör det möjligt för esperanto att inte kräva att subjektet skall komma före objektet. På svenska kan vi inte gärna kasta om ordningen; "frukterna åt en hund" kan lätt tolkas som att det handlar om köttätande växter. På esperanto är det däremot lika korrekt att säga

  • La fruktojn manĝis hundo som hundo manĝis la fruktojn;

båda meningarna betyder exakt samma sak. (Hade det handlat om köttätande frukter som åt upp en hund, så hade man i stället fått säga exempelvis la fruktoj manĝis hundon eller hundon manĝis la fruktoj.)