Språkkurser/Afrikaans/Facit

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lees Afrikaans[redigera]

Vi börjar med blandspråk: Du kan lees Afrikaans. Det är inte svår inte.

Du sal weet att y uttalas likt svenskt "ej", v lik "f" och "oe" lyk Sweeds "o".

Svenskans "du" = "jy". Dit sal jy ok weet.

Sätt "die" voor ord som i svenskan är i bestämd vorm, lyk jy gör med "the" in die Engels spraak.

"är" = "is". Dit sal jy ok weet. Lyk Engels. (Det skall du också veta. Likt engelska.)

"och" = "en". Die Sweeds ord "en/ett" is " 'n ".

"som" (relativpronomenet) is "wat". "Wat" kan ook beteken "vad".

"inte" is "nie", 'n woord wat ofta upprepas twee gånger.

Jy kan reeds lees Afrikaans! Dit is nie swaar nie. Dit is lyk Sweeds. Jy kan verstaan die woorde.

Förfluten tid uttrycks med hjälpverbet "het" (= har) en perfekt particip. Perfekt particip is nie swaar nie. Dit is nie swaar te saamstel nie. Jy placerar "ge-" voor die woord, dit is alles.

"har läst" ="het gelees".

Met die reëls wat jy redan het geleer, kan jy lees 'n Afrikaans teks. Wat jy behöver te leer is bara ongeveer femtio woorde.

bara = slegs

behöva = het nodig

att (infinitivmärke) = te, om te

femtio = vyftig

om = of

att (konjunktion) = dat

de = hulle

vid, i, på = ter

din, ditt = jou

genom = deur

mycket, många = baie

gång = maal

Dit was elf woorde. Wat jy nou het nodig om te leer is slegs ongeveer veertig meer woorde. Die ander woorde kan jy verstaan, ook of jy het hulle nie geleer nie. Jy het slegs die fantasie nodig.

Nou kan you ontvickel (utveckla) jou vermoë om Afrikaans te verstaan deur tekse te lees. Afrikaans kan jy beteken as Sweeds woorde met Duits woordorde en geen (ingen) grammatika.

Eller kanske först en smula mer grammatik och lite systematiskt ordplugg.

Tillbaka till den egentliga språkkursen

Diftonger[redigera]

Det finns många diftonger och vokalrader i afrikaans. Uttalet är ungefär som man tror. Diftonger

--Diftong med 2 lika vokaler: aa, ee, oo, uu Ex. vaas, vas, lees, läs, skool, skola, duur, dyr

--Diftong med 2 olika vokaler: ie, oe, ui, ei, eu, ou, ai, ae Ex. iets, någonting, boek, bok, huis, hem, reis, res, deur, dörr, goud, guld, baie (ai+e), mycket, nael, nagel, spik

--Diftong med 3 vokaler: eeu, ooi, oei, aai Ex. leeu, lejon, rooi, röd, roei, ro, Niue Seeland, Nya Zeeland

--Diftong följd av vokal Ex. goeie (oei+e), god, geëet (e+ee), åt, koeie (oei+e), kor, spieël (ie+e), spegel, eie (ei+e), egen, leier (ei+e), ledare, papagaaie (aai+e), papegojor, knieë (ie+e), knän

Tillbaka till den egentliga språkkursen

Övning 1 - facit[redigera]

Lekker! - Läckert! Kul!

Praat stront! - Prata strunt! Struntprat! (På finare språk praat gemors ellerpraat nonsens)

Praat min! - Prata mindre!

Kroeg. - Krog.

Plat. - Platt.

Boef. - Bov.

Platvoet. - Plattfot.

Koevoet. - Kofot.

Manhaftig. - Manhaftig.

Kortsigtig. - Kortsiktig.

Poets. - Putsa.

Knyptang. - Kniptång.

Voëlverskrikker. - Fågelskrämma. ("Fågelförskräckare")

Tillbaka

De tre tidsformerna[redigera]

---Förfluten tid---

Ek het laasjaar Namibië besoek. Jag besökte Namibia ifjol.

Ek het gewerk/gespeel/geswem/gedans. Jag har arbetat/lekt/simmat/dansat.

Ek het gister my fiets gewas. Jag tvättade min cykel igår.


---Nutid---

Ek besoek Namibië. Jag besöker Namibia.

Ek werk/speel/swem/dans. Jag arbetar/leker/simmar/dansar.

Ek was my fiets. Jag tvättar min cykel.

---Framtid---

Ek gaan Namibië besoek. Jag ska besöka Namibia.

Ek gaan werk/speel/swem/dans. Jag ska arbeta/leka/simma/dansa.

Ek gaan my fiets was. Jag ska tvätta min cykel.


Hjälpverbsexempel, Voorbeelde van hulpwerkwoorde.

Ek kan Sweeds praat. Jag kan tala svenska.

Ek sal môre na jou toe kom. Jag skall komma till dig imorgon.

Ek sou gister koek gebak het, maar toe was die melk suur. Jag skulle ha bakat kaka igår, men då var mjölken sur.


Tillbaka till den egentliga språkkursen

Övning 2 - facit[redigera]

 1. Alla kommer för att klaga men inte för att köpa.
 2. Att pinka är nödvändigt men att leva är det inte.
 3. Alla tvivlar att andra är försiktiga.
 4. Att äta sådant som länge hållits varmt kan vara farligt men kan också vara ofrånkomligt.
 5. När alla säger så blir alla säkra på att sakerna förhåller sig så.

Tillbaka

Övning 3 - facit[redigera]

hur måste jag tala

vad måste jag säga

hur kan jag tala

i denna fyrkantiga kammare

att världen kan höra

Mathews Phosa

”Om en människa inte kan bli förvånad, då kan hon inte förstå.” Det sa jag när vi var tillsammans, och hon förstod vad jag sa. Nu vet jag inte om det verkligen är så som jag sa. Om hon kommer i morgon ska jag fråga vad hon tänker, eftersom hon ännu inte har sagt det. Nu vet jag verkligen inte. Ibland tror jag att det är svårt att veta en sådan sak. Jag tror jag aldrig kan känna alla sakerna. Så jag som är förvånad kan inte förstå. De som inte är förvånade - kan de förstå?

Tillbaka

Övning 4 - facit[redigera]

Du är utmattad efter dagens tumult,

du vill bara spänna av ett ögonblick;

där står en stol, men

du får inte sitta därpå,

där står "only".


Du har lust för cooldrink eller te,

du vill (gå och) dricka det

i närmaste café, men

över får du inte,

där står "only".

Overallt dit du går,

där du vill läsa i stillhet

eller stanna vid något,

vill äta,vill drömma, eller i sömn förglömma,

där står "only" i din väg:

WHITES ONLY

Tillbaka

Övning 6 - facit[redigera]

Ur en hälsoupplysningsbroschyr

AIDS är en ny smittsam sjukdom. Envar - studenter, arbetare, unga män och kvinnor - kan bära HIV-viruset (ordagrant "AIDS-viruset"). Olyckligtvis finns det inget bot eller vaccin mot AIDS.

När en person är smittad med HIV-virus, kan det ta ett par år innan personen visar några tecken på sjukdomen.

Under denna tidsrymd innan personen visar några tecken eller symptom kan personen vara omedveten om att han/hon är en bärare av HIV-viruset, trots att denna person ovetande kan smitta andra personer.

GENOM ATT BARA TITTA PÅ NÅGON KAN DU INTE SÄGA OM HAN/HON ÄR EN BÄRARE AV HIV-VIRUSET ELLER INTE.

Forskning tvärsöver världen har bevisat att HIV huvudsakligen sprids på tre sätt.

 1. Sexuellt umgänge när en är smittad. Det kan överföras från man till man, från man till kvinna eller kvinna till man.
 2. Kontakt med blod (och blodprodukter). Ministeriet för hälsa och sociala tjänster har vidtagit nödiga steg för att testa allt donerat blod så att blod för överföring i Namibia är säkert.
  1. Överföring av smittat blod.
  2. Smittat blod på instrument som används i aktiviteter där blod utlåtes, såsom vid omskärelse, tatuering eller öronhåltagning.
  3. Nålar som inte är noggrant steriliserade kan överföra viruset från en smittad person till följande användare av nålen.
 3. Graviditet: En gravid kvinna som är bärare av HIV-viruset kan överföra det till sin ofödda eller nyfödda bebi.

HIV-virus överförs inte från en person till en annan genom nedanstående mänskliga kontakter:

+ Användning av någon annans kläder eller ägodelar.

+ Sammanboende eller delande av rum med någon som har AIDS.

+ Att leka med ett barn som har AIDS.

+ Att ta hand om barn vars föräldrar är HIV-bärare.

+ Simma i simbad, floder eller vattenhål med en person eller personer med HIV.

+ Användande av överfull buss med person/personer med HIV/AIDS.

+ En person med HIV/AIDS som hostar eller nyser på dig.

+ Att ta hand om en AIDS-patient när god grundläggande hygien upprätthålls.

+ Däremot, om personen med HIV också har aktiv tuberkulos måste TBC-behandling förskrivas så att tuberkulosen inte blir smittsam.

+ Att bedriva förstahjälp när goda försiktighetsåtgärder följs.


Ur en veckotidning:

Kära Talana, Jag är i trängande behov av din hjälp. Det handlar om mitt hår som ständigt faller av. Jag har redan varit hos så många doktorer och rådgivare, men ingenting har hjälpt mig. Folk gör narr av mig och frågar vad som pågår med mitt hår, och det gör mig arg och nedtryckt. Jag har frågat varför det måste vara jag som har problemet. Doktorer säger att mina ådror är förträngda på mitt huvud. Jag vill bara veta om det kanske kan vara som följd av rökning. Ge mig ett svar.

Behåll håret så

Kära "Vilket problem" från Kroonstad, Det har skrivits så mycket om hårförlust i tidskrifter och böcker så att jag inte igen ska göra det på vårt begränsade rubrikutrymme. Jag ska emellertid ge dig råd, och jag vill ha det så att du ska spela försökskanin för oss. Ni andra äldre som börjar bli skalliga kan också prova det och ge respons, är ni snälla.

Varje kroppsdel har en viss tryckpunkt, och tryckpunktsterapi ("acupressure" som fulländats av kineserna), hjälper definitivt för att återställa abnormaliteter. Tryckpunkten för huvudhuden är belägen i dina fingernaglar, tro det eller inte! Allt vad du behöver göra för att förhindra att ditt hår faller av eller blir tunt är att gnugga dina fingernaglar mot varandra - tryck helt enkelt den ena handens naglar mot den andras och gnugga den ordentligt mot varandra.

Man gör det ett par gånger per dag, i allt som allt 15 minuter.


 • Stig upp en kvart tidigare och tvätta håret; du ska se att det sedan kommer att se fullare och mer levande ut hela dagen. Eller stig till och med upp ännu tidigare så att du har tillräckligt med tid att för omväxlings skull göra dig riktigt fin. Kanske blir det rentav tid över för att äta en lugn frukost.
 • Sluta upp med att tillfredsställa andra! Bli inte beroende av andras godtycke - gör det DU tycker är rätt.


Nyhetsnotiser:

Moses också offer Om det inte vore en så allvarlig sak skulle man kunna le över vad NFP-ledaren, herr Moses Katjiongua, nyligen har varit med om.

Med anledning av ett inbrott i hans hus i Katutura ville herr Katjiongua ställa ett par frågor i parlamentet till inrikesministern herr Hifikepunye Pohamba. Den sistnämnda sade att de hellre skulle diskutera saken i hans kontor, eftersom "jag inte vill varsko bovarna".


Samlare STOCKHOLM. - En man har häktats i besittning av 656 nycklar. Med dem kunde man öppna bostäder och lagerlokaler över hela stan. Han har i rätten anfört att han inte är en inbrottstjuv utan "en ivrig samlare", som också har en stor klump med skruvar och muttrar. Ärendet fortskrider. -(Sapa-AP)

Tillbaka

Övning 8 - facit[redigera]

Dat die gewone mens misgekyk is, is 'n tekortkoming in die geskiedskrywing van Namibië wat nou reggestel moet word, glo dr. Botha. Eers was daar 'n Euro-sentriese benadering van die geskiedenis van Afrika en toe het dit omgeswaai na 'n Afro-sentriese benadering. Maar steeds het die klem geval op die geskiedenis van die elite-groep: politiese en militëre leiers, verset- en heldefigure ens.

Dr. Botha waarsku dat ons in die geskiedskrywing van Namibië versigtig moet wees om nie nuwe mites te skeep nie. (Onder mites word hier verwys na deelwaarhede in die geskiedenis wat dikwels in die een of ander ideologie beslag gekry het.)'

"Ek het gesien wat apartheid gedoen het aan 'n hele geslag Afrikaners en hoedat geskiedskrywers gehelp het om die mite van apartheid te vestig. Daar is nie net teologiese nie, maar ook historiese regverdiging voorehou vir apartheid."

Tillbaka

Övning 9 - facit[redigera]

"Powell kan inte bevisa vad han påstår, konstaterar Madiba på TV. Vi måste lämna Saddam i fred - han kommer inte och vill inte göra krig. En hyvens kille! Gamle Blix från FN kan inte bedöma situationen eftersom han inte har haft fritt tillträde."

Tillbaka