Hoppa till innehållet

Pascal:Formulär är ett fönster

Från Wikibooks

Windowsprogram är vanligtvis baserade på fönster. Hur skapar man nu ett fönster? Genom att använda sig av ett formulär. Ett formulär är ett förklätt fönster, så som titeln till denna artikel anger. Det är egentligen ingen skillnad mellan dessa två koncept, rent generellt.


Formulär heter Form i Delphi, men kallas formulär i denna bok.

Om man tittar noga, ett formulär är alltid ett fönster, men omvänt så stämmer det inte alltid. Vissa Delphikomponenter är också fönster, exempelvis knapparna. För att undvika missförstånd används Formulär då huvudfönstret benämns.


Skapa ditt första Formulär[redigera]

Även om du förmodligen redan har skapat något enkelt program i Delphi, så går vi igenom processen igen för att belysa vissa intressanta detaljer. Att skapa ett formulär är en av de enklaste delarna i Delphi: starta bara programmet och det kommer automatiskt att skapa ett nytt, tomt formulär. Ett sådant ses i figuren nedan, även om det är mycket större i verkligheten.Om ett projekt redan är startat och öppet, välj File | New | Application för att stänga det befintliga projektet (det kommer kanske upp en meddelande som frågar om du vill spara, välj No om det inte är något viktigt) och öppna ett nytt tomt projekt. Det går bra att köra redan genom att använda knappen Run , välja menyn Run | Run eller trycka på F9. Det har nu skapats ett Windowsprogram, inte särskilt användbart, men ändå. Eftersom det bara är ett tomt fönster utan några funktioner, så har det egenskaperna som ett windowsfönster i standardutförande.

Byta titel[redigera]

Använda komponenter[redigera]

Ändra egenskaperna[redigera]

Fil:ObjectInspector.jpg

Hallå världen![redigera]

//Visar en ruta med texten "Hallå världen!" i.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin 
  ShowMessage('Hallå världen!');
end;  Programmera i Pascal
Innehåll | Alfabetiskt register