Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Negativa tal/Uppgifter/Division med negativa tal

Från Wikibooks

Grund-nivå

<inc>Beräkna:

a):
b):
c):
d):

<inc>Beräkna:

a):
b):
c):
d):


E-nivå

<inc>Beräkna:

a):
b):
c):
d):

<inc>Beräkna:

a):
b):
c):
d):


C-nivå

<inc>Beräkna:

a):
b):
c):
d):

<inc>Beräkna:

a):
b):
c):
d):


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

<inc>Ställ upp som ett bråk hur mycket en tredjedel av 6 steg bakåt är.