Hoppa till innehållet

Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Negativa tal/Exempel/Division med negativa tal

Från Wikibooks

Beräkna:

a) −6 / 3
b) −8 / −2
c) 18 / −6

Lösning

a) −6 / 3

Vi ska dela −6 i tre delar. Då måste det vara −2 i varje del. Detta kan man också se på tallinjen ovan. Eftersom lägnden på pilen är 6 måste varje tredjedel vara 2. Och eftersom pilarna är riktade åt vänster mot de negativa talen ska svaret vara −2.

Svar: −2

b) −8 / −4

Vi ska ta reda på hur många −4 som behövs för att få ihop till −8. Som vi ser på tallinjen ovan så är det två stycken −4 som sammanlagt blir −8. Denna metoden fungerar bara om det går jämnt upp eller för att ge en fingervisning. &minus4 / &minus3 är svårare då det inte går jämnt upp men då kan man inse att svaret är någon stans mellan 1 och 2.

Man kan också tänka att de två minustecknen tar ut varandra så att vi i stället ska räkna ut 8 / 4 som vi vet är 2.

Svar: 2

c) 18 / −6

Att dela 18 i −6 delar eller att försöka kolla hur många −6 som behövs för att få ihop 18 blir konstigt. Vad som är lättast här är att veta att eftersom vi bara har ett minustecken måste svaret vara negativt. Då kan vi istället räkna ut 18 / 6 som är 3. Då blir svaret alltså −3.

Svar: −3