Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Negativa tal/Exempel/Addition och subtraktion

Från Wikibooks

Beräkna:

a) 3 + 1
b) 3 − 1
c) 1 − 3
d) −2 + 4
e) −2 − 3
f) 3 − −1
g) 2 + −1
h) −2 + −3
i) −2 − −1

Lösning

Här visar vi hur man kan lösa några uppgifter med hjälp av att stega upp på en tallinje. Eftersom vi har ritat de största talen till höger innebär det att att addera (öka talet) är att gå åt höger och att subtrahera (göra talet mindre) är att gå åt vänster.

a) 3 + 1

Vi ska gå först tre och sedan ett steg åt höger på tallinjen.

Svar: 4

b) 3 − 1

Vi ska gå först tre steg åt höger och sedan ett steg åt vänster på tallinjen.

Svar: 2

c) 1 − 3

Vi ska gå först ett steg åt höger och sedan tre steg åt vänster på tallinjen.

Svar: −2

d) −2 + 4

Vi ska gå först två steg åt vänster och sedan fyra steg åt höger på tallinjen.

Svar: 2

e) −2 − 3

Vi ska gå först två steg åt vänster och sedan tre steg åt vänster till på tallinjen.

Svar: −5

f) 3 − −1

Vi ska först gå tre steg åt höger och sedan ta bort ett steg åt vänster vilket blir att gå åt höger.

Att ta bort ett negativt tal är samma sak som att addera ett positivt så vi kan lika gärna räkna 3 + 1.

Svar: 4

g) 2 + −1

Vi ska gå först två steg åt höger och sedan lägga till ett steg åt vänster på tallinjen.

Svar: 1

h) −2 + −3

Vi ska gå först två steg åt vänster och sedan lägga till tre steg åt vänster till på tallinjen.

Svar: −5

i) −2 − −1

Vi ska börja med två steg åt vänster och sedan ett åt HÖGER eftersom att subtrahera med −1 är samma sak som att addera 1.

Vi kan också tänka att vi från början har två minustal och sedan tar bort ett minustal. Då har vi ett minustal kvar.

Svar: −1