Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Introduktion/Exempel/Positionssystemet

Från Wikibooks

1. Vilken siffra står på hundratalspositionen i talet 234?

2. Vilket värde har 3:an i talet 7235?


Lösning

1. Tredje siffran från höger är hundratalsiffra och där står 2.

Svar: På hundratalsplatsen står siffran 2.

2. Eftersom 3:an är tiotalsiffra så blir dess värde 3 · 10 = 30.

Svar: 3:an har värdet 30.