Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Historisk utveckling

Från Wikibooks


1.6  Historisk utveckling – olika skrivsätt såsom romerskt, babylonskt, med fler samt olika beräkningsmetoder
1.6.1  Skrivsätt
1.6.2  Annat? (Vad?)
1.6.3  Kulram
1.6.4  Datorutveckling