Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Avrundning och överslagsräkning/Uppgifter/Avrundning

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

Lägg gärna till uppgifter här om du inte vet vilken nivå du ska lägga i dem i!

<inc>Avrunda följande tal till tusental:

a) 3295
b) 19231
c) 5611
d) 29810

<inc>Avrunda följande tal till hundratal:

a) 3295
b) 19231
c) 5911
d) 29976

<inc>Avrunda följande tal till två värdesiffror:

a) 3295
b) 19731
c) 5611
d) 29810