Hoppa till innehållet

Matematik för årskurs 7-9/Sannolikhet/Uppgifter/Kombinatorik

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

<inc>Vad är chansen att tre slumpmässigt valda siffror hamnar med det lägsta först och det högsta sist?

<inc>Tre personer väljs slumpmässigt ut ur en grupp där det är fyra killar och tre tjejer.

a) Vad är chansen att det bara blir tjejer?
b) Vad är chansen att det bara blir killar?

<inc>Hur många olika registreringsskyltar är det möjligt att ha i Sverige med tre bokstäver följt av tre siffror om alla kombinationer accepteras och man får använda 26 bokstäver (ej å, ä eller ö)?