Matematik för årskurs 7-9/Geometri/Skala/Uppgifter/Beräkna verklig längd