Matematik för årskurs 7-9/Geometri/3D-Geometri/Uppgifter/Blandade figurer

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Grund-nivå


E-nivå

Solens diameter är ca 1 392 000 km och dess massa är ca 1,9891 · 1030 kg. Beräkna solens densitet.


C-nivå och A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

Beräkna area och volym på följande figurer:

b)

3D Geometrical Figures 17.png 3D Geometrical Figures 6.svg 3D Geometrical Figures 12.svg

c)

3D Geometrical Figures 13.png 3D Geometrical Figures 2.svg 3D Geometrical Figures 7.svg

d)

3D Geometrical Figures 14.png 3D Geometrical Figures 3.svg 3D Geometrical Figures 11.svg

e)

3D Geometrical Figures 15.png 3D Geometrical Figures 4.svg 3D Geometrical Figures 11.svg 3D Geometrical Figures 23.svg

f)

3D Geometrical Figures 16.png 3D Geometrical Figures 5.svg 3D Geometrical Figures 21.svg 3D Geometrical Figures 22.svg

Hur hög ska en cylinder vara för att ha samma volym som ett klot om de har samma radie. Svara exakt.

<inc>Beräkna förhållandet mellan volym och area på:

a) en kub med sidan 1 cm
b) en cylinder med diametern och höjden 1 cm
c) ett klot med diametern 1 cm³

En kon har bottenradien 2 cm och höjden 4 cm.

a) Beräkna dess volym.
b) Om den är fylld till halva höjden, vad är dess volym då?
c) Vilken höjd ger en hälften så stor volym som i a-uppgiften?