Matematik för årskurs 7-9/Geometri/3D-Geometri/Uppgifter/Blandade figurer

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå

Solens diameter är ca 1 392 000 km och dess massa är ca 1,9891 · 1030 kg. Beräkna solens densitet.


C-nivå och A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

Beräkna area och volym på följande figurer:

b)

c)

d)

e)

f)

Hur hög ska en cylinder vara för att ha samma volym som ett klot om de har samma radie. Svara exakt.

<inc>Beräkna förhållandet mellan volym och area på:

a) en kub med sidan 1 cm
b) en cylinder med diametern och höjden 1 cm
c) ett klot med diametern 1 cm³

En kon har bottenradien 2 cm och höjden 4 cm.

a) Beräkna dess volym.
b) Om den är fylld till halva höjden, vad är dess volym då?
c) Vilken höjd ger en hälften så stor volym som i a-uppgiften?