Hoppa till innehållet

Matematik för årskurs 7-9/Geometri/2D-Geometri/Uppgifter/Trianglar

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

<inc>Bevisa att formeln för arean på trianglar gäller oavsett hur trianglarna ser ut genom att endast använda rätvinkliga trianglar. En rätvinklig triangel förutsätter vi vara en halv rektangel och där antar vi att formeln alltså stämmer.