Matematik för årskurs 7-9/Geometri/2D-Geometri/Uppgifter/Rektanglar och kvadrater