Matematik för årskurs 7-9/Geometri/2D-Geometri/Uppgifter/Cirklar

Från Wikibooks

Grund-nivå

E-nivå

C-nivå och A-nivå

Fördjupning

Ej nivåsatt

1. Beräkna figurens area