Hoppa till innehållet

Matematik för årskurs 7-9/Funktioner och grafer/Räta linjens ekvation/Uppgifter/Hitta från punkter

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

<inc>Punkterna (1, 1) och (2 4) ligger på en linje. Ange linjens ekvation.

<inc>Punkterna (0, 1) och (2 4) ligger på en linje. Ange linjens ekvation.

<inc>Punkterna (4, 2) och (6 4) ligger på en linje. Ange linjens ekvation.

<inc>Punkterna (-1, 1) och (1 3) ligger på en linje. Ange linjens ekvation.

<inc>Punkterna (4, 1) och (2 3) ligger på en linje. Ange linjens ekvation.

<inc>Punkterna (5, 3) och (3 1) ligger på en linje. Ange linjens ekvation.

<inc>Punkterna (2, 1), (4, 4) och (6 7) ligger på en linje. Ange linjens ekvation.