Matematik för årskurs 7-9/Extra övningar/Libreoffice Calc

Från Wikibooks


Här följer en datorövning i Libreoffice Calc. Övningen är gjord för att användas av en klass med lärarledning och kan behöva viss anpassning. Hittar ni fel så rätta gärna till dem.

Vi ska nu jobba med ett ganska avancerat program där man kan räkna många tal på en gång. Det heter antingen Libreoffice Calc, Openoffice Calc, Microsoft Excel eller iWork Numbers. Det är fyra företag som har gjort var sitt program som funkar på i stort sett samma sätt så man kan använda vilket man vill. Denna övningen utgår ifrån Libreoffice Calc men det går att använda vilket man vill. Vissa saker kan dock skilja mellan de olika programmen.


Uppgift 1: Starta programmet[redigera]

Ni ska starta Libreoffice Calc.

Nu ska ni ha fått upp ett stort fönster med massor av rutor som man kan skriva i.

I alla rutor kan man skriva text som vanligt eller så kan man skriva siffror eller så skriver man formler (som gör att programmet räknar ut saker).

Om ni vill ta bort något är det bara att markera den rutan eller genom att klicka och dra för att välja många rutor och sedan trycker man på backspace (knappen nästan längst mot skärmen, längst åt höger, med en pil åt vänster) eller delete. Trycker man på backspace tas allt bort, trycker man på delete kommer det upp en ruta där man kan välja vad som ska tas bort, lättast är att då bara trycka OK.

Nu kan vi börja fylla i!


Uppgift 2: Använda programmet som miniräknare[redigera]

Välj en ruta och skriv =5+6

I rutan kommer det stå 11, programmet fattade då att om man skriver ett = först så ska det räkna ut vad ni skrev efteråt. Observera att man inte får skriva några mellanslag när man vill att datorn ska räkna ut något.

Ni kan också testa =3*4 som ska bli 12. * betyder gånger. Tecknet * kan man hitta till vänster om enter-knappen.

Testa =1+2*3

Hade ni fått samma svar på en miniräknare? Detta program är så smart att det vet att man alltid ska ta multiplikation före addition eller subtraktion. Vill man räkna additionen först får man använda parenteser.

Jämför med =(1+2)*3

Räkna nu ut följande tal:

156 + 76 ⋅ 65
76 ⋅ 65 + 156
(156 + 76) ⋅ 65
76 ⋅ (65 + 156)

Om ni vill räkna med procent så kan man skriva =20%*1000 för att räkna ut 20% av 1000.

Prova att räkna ut hur mycket 13% av 6900 är.

Uppgift 3: Skapa tabeller och diagram[redigera]

Skapa nu ett nytt tomt blad, antingen genom att ta bort allt du skrivit hittills eller genom att välja en ny flik längst ner till vänster (man kan skapa många flikar och döpa om dem) eller genom att skapa ett nytt dokument.

Skriv i första rutan (den längst upp, längst till vänster) Namn och i rutan till höger Poäng.

Sedan hittar ni på massa egna namn och skriver dem ett i varje ruta i rutorna under rutan ni skrev namn i och så hittar ni på massa poäng (siffror) och skriver ett poäng för varje namn. (Exempel till höger)

Nu ska ni göra ett diagram med era poäng ni har hittat på. Då markerar ni alla rutorna ni har skrivit i och trycker på knappen överst där det är ett litet diagram. Välj den som heter kolumn och tryck slutför.

Klart!

Om ni vill kan ni nu ändra färger, lägga till rubrik, ändra stödlinjer och mycket mer.

För att ännu mer visa hur smarta sådana här program är så ska ni nu gå tillbaka till där ni skrev era poäng och markera rutan under alla era inskrivna poäng.

Skriv där =MEDEL( markera sedan alla rutorna ni skrev poäng i (OBS Var noggranna med vilka rutor ni markerar). Sist skriver ni ) och trycker på enter. Då kommer programmet helt automatiskt räkna ut medelvärdet på alla siffrorna ni hade skrivit in.

Sedan markerar ni rutan till höger om den första poängrutan (den överst) och skriver = Sedan klickar ni på den rutan till vänster. Sedan skriver ni - och klickar på ert uträknade medelvärde längst ner. Sedan skriver ni ett $ före både bokstaven och siffran i den sista termen.

Sedan så tar ni i den lilla pluppen längst ner till höger i den markerade rutan och drar till det understa poängrutan.

Nu har ni automatiskt räknat ut skillnaden för alla poäng ifrån medelvärdet. Ett negativt värde (med ett minustecken först) betyder att den var mindre än medelvärdet. Som ni ser räknar den hela tiden ut skillnaden för rutan till vänster jämfört med rutan där medelvärdet står. Hade ni inte skrivit $ så hade den jämfört rutan till vänster med en ruta under medelvärdesrutan.

Överkurs: Vill ni bara ha skillnaden från medelvärdet kan man räkna ut absolutbeloppet genom att använda en funktion som heter ABS().

Nu ska ni också räkna ut medianen och typvärdet. I rutan under där ni räknade ut medelvärdet gör ni på precis samma sätt som när ni räknade ut medelvärdet förutom att ni byter ut MEDEL mot MEDIAN. Då kommer där räknas ut medianen. I rutan under det räknar ni ut typvärdet genom att göra på samma sätt fast då skriver ni TYPVÄRDE istället för MEDEL.

Det finns också massor av andra bra funktioner som man kan använda.

Här är några andra funktioner ni kan testa om ni vill:

Högsta värdet: =MAX( )
Lägsta värdet: =MIN( )
Avrunda: =AVRUNDA( tal ; antal decimaler )
Pi (med många decimaler) =PI()
Addera tal: =SUMMA( )
Multiplicera tal: =PRODUKT( )
Göra tal positiva: =ABS( )

Prova exempelvis =AVRUNDA( PI(); 3)


Uppgift 4: Räkna ut hur många dagar gammal du är.[redigera]

Skapa återigen ett nytt blad på samma sätt som när du började uppgift 3.

Ta ett tomt fält med rutor och skriv i en ruta ditt födelsedatum (Exempel:93-11-01, för första november 1993)

I rutan under skriver du =IDAG()

I rutan till höger om den sista rutan skriver du = och klickar sedan på rutan du skrev =IDAG() i. Sedan skriver du - och sedan klickar du på rutan med ditt födelsedatum. Tryck sedan på enter.

Då kommer där upp hur många dagar gammal du är idag. Om det blir ett konstigt datum så måste ni högerklicka på rutan och välja ”formatera celler...” sedan väljer ni ”Tal” i listan till vänster.

För att kolla hur många timmar du fyller så kan du ta rutan till höger om där det står hur många dagar du är och skriva =. Sedan klickar du på rutan med dagar. Sedan skriver du *24 och trycker enter.

Då ser du hur många timmar du blir varje dag.

Prova också med minuter och sekunder.

Man kan för en enstaka dag också räkna ut hur många dagar man är genom att då skriva =DATUMVÄRDE(”10-10-21”)-DATUMVÄRDE(”93-11-01”).


Uppgift 5: Redovisa en undersökning[redigera]

Nu ska ni genomföra en undersökning där ni frågar alla i klassen valfri fråga som har många svar. Till exempel hur många syskon de har.

Sedan ska ni sammanställa det i en tabell och beräkna medelvärde, median och typvärde.

Ni får gärna samarbeta, men jag vill att alla gör var sin egen undersökning med en egen fråga.

Ni ska göra ett diagram som visar hur många som tyckte vad. Detta gör ni lättast genom att göra en frekvenstabell och sedan skapar diagrammet.

Man kan göra en frekvenstabell automatiskt med funktionen =ANTAL.OM(). Så markerar man först listan med svaren och sedan skriver man ; och sedan markerar man rutan som ska jämföras med.

På en sida i Writer, eller någon annan ordbehandlare ska ni skriva en rubrik, vad för undersökning ni gjorde, den exakta frågan ni ställde och era resultat (Både frekvenstabell och diagram samt medelvärde, median och typvärde). Ni ska slutligen skriva med ord vad för resultat ni fick och vad ni tror om dem. Försök få plats med allt på en sida.

För att få in tabellen och diagrammet i Writer kan man markera tabellen eller diagrammet och trycka kopiera (eller ctrl och c), sedan i Writer trycker ni klistra in (eller ctrl och v).