Matematik/Wikibooks Matematik/Algebra/Exponenter/Facit

Från Wikibooks


 1. 4-2 - 24 = 1/16 - 16 = -15,9375
 2. (91/2) 3 = 33 = 27
 3. -23 + (-2)4 = -8 + 16 = 8</math>
 4. slutsumman = insatt belopp (1+räntan)år
  1. 1+räntan = 1 + 6% = 1+0,06 = 1,06
  2. 5000 = 1000 1,06år
  3. Först delar vi med 1000 på bägge sidor
  4. 5 = 1,06år
  5. Vi logaritmerar bägge leden
  6. log 5 = år log 1,06
  7. och bryter ut år
  8. år = log 5/log 1,06
  9. Antalet år blir ungefär 27,6