Matematik/Wikibooks Matematik/Algebra/Bråk/Facit

Från Wikibooks

Fråga: Vad är en halv gånger en halv? Uträkning:

Svar: En halv gånger en halv är en fjärdedel.

Fråga: Vad är en halv delat med en halv? Uträkning:

(Alternativ kan man direkt inse att en halv måste gå en gång i en halv.) Svar: En halv delat med en halv är ett.

Fråga: I en skog är 3/4 av träden barrträd. Av dessa är 2/3 tallar. Hur stor andel är av skogens alla träd är tallar? Uträkning:

Svar: Hälften av träden är tallar.