Latinsk grammatik för gymnasiet/Tema

Från Wikibooks


Tema[redigera]

Allmän språkkunskap[redigera]

Temaformerna av ett verb ger dig information om hur vissa former av verbet ser ut. Syftet med att ange dessa former är att hjälpa dig räkna ut hur alla andra former av verbet ser ut. Med andra ord ger temaformerna dig ett antal verbstammar som sedan används för att bygga upp alla andra verbformer. De former som ingår i temat är oftast former som är oregelbundna och som därför kan vara svåra att räkna ut på förhand. Men med kunskap om hur temaformerna ser kan man alltså räkna ut hur alla andra former av det verbet ser ut.

Vilka former som ingår i ett verbtema är olika på olika språk eftersom det skiljer mellan språken vilka former man inte kan räkna ut på förhand. Till exempel, på engelska ingår tre former i temat, t.ex. go, went, gone, med andra ord, infinitiv, imperfekt och perfekt particip. På franska däremot är det fem former i temat, t.ex. appeler, appelant, appelé, j’appelle, j’appelai, med andra ord, infinitiv, presens particip, perfekt particip, presens och passé simple. Genom att lära sig dessa fem temaformer kan man alltså räkna ut hur alla övriga cirka 145 former av det franska verbet appeler ser ut!

Latin[redigera]

På latin ingår fyra former i temat av ett verb.

presens perfekt supinum infinitiv
curro cucurri cursum currere


I ordböcker brukar ofta den sista formen inte skrivas ut utan i stället står det, i det här fallet, konjugationssiffran 3 som kan signalera hur infinitiven ser ut. Det är också värt att uppmärksamma att temaformerna kan ställas upp i en annan ordning i t.ex. engelsk-latinska ordböcker och grammatikor.

Verbstammar[redigera]

För att temat ska kunna användas till att bilda verbets övriga former behöver vi identifiera verbets egentliga stammar. Detta gör vi genom att ta bort ändelserna. Då får vi fram tre användbara stammar (infinitiven behövs inte här):

presensstam: curr-
perfektstam: cucurr-
supinstam: curs-

Var och en av dessa stammar är alltså kärnan i ett antal andra verbformer.


Presensstammen[redigera]

Presensstammen ingår i

 • presens
 • imperfekt
 • imperativ
 • infinitiv
 • presens particip
 • gerundium
 • gerundivum


Perfektstammen[redigera]

Perfektstammen ingår i

 • perfekt aktivum
 • pluskvamperfekt aktivum
 • futurum exaktum
 • perfekt infinitiv


Supinstammen[redigera]

Supinstammen ingår i

 • perfekt particip
 • perfekt passivum
 • pluskvamperfekt passivum
 • futurum particip
 • supinumFör att bilda dessa olika verbformer läggs olika ändelser till stammen.