Hoppa till innehållet

Lathund för terminalkommandon i linux/bash scriptning

Från Wikibooks


Bash: är en sh-kompatibel kommandospråkstolkare som utför kommandon inlästa från standard input eller från en fil. Bash innehåller också en del funktioner från Korn-och C-skalen (ksh och csh).

Bash är avsedd att erbjuda vad som beskrivs i avsnittet Shell and utilities i IEEE:s POSIX-specifikation (IEEE Standard 1003,1). Bash kan konfigureras att vara POSIX-anpassad som standard, annars bör användare som vill att specifikationen följs helt ställa in omgivningsvariabeln POSIXLY_CORRECT eller starta Bash med flaggan --posix.