Hoppa till innehållet

Laboratoriehandbok i naturvetenskap för högstadiet och gymnasiet

Från Wikibooks

%== Laboratoriehandbok i naturvetenskap ==

%# Elektromagnetism %# Konduktivitet i saltlösningar %# Löslighet i vatten och oljor %# Kartläggning av potentialfält %# Inre resistans och batteriers livslängd

Elektromagnetism[redigera]

Denna videohandledning beskriver hur man med hjälp av:

  • likströmskälla (I>6A, U>12V)
  • permanent magnet
  • spole (n>600)
  • stålkärna (hoplimmade plåtlameller)

kan kvalitativt undersöka hur elektricitet och magnetism hänger ihop.

Magnetism

Magnetfält

Konduktivitet i saltlösningar[redigera]

Denna videohandledning beskriver hur man bygger sin egen konduktivitetsmätare och hur man mäter jonhalter i en spädningsserie.


Löslighet i vatten och oljor[redigera]

Denna videohandledning beskriver hur man kan med enkla medel undersöka skillnader i löslighet. Fördelen med att använda bomullstopps är att man får en bättre känsla för nyansskillnader i löslighet jämfört med om man hade blandat i provrör. Dessutom förbrukas mycket mycket mindre organiska lösningsmedel, vilket innebär mindre organiskt avfall.


Kartläggning av potentialfält[redigera]

Två trådar med en potentialskillnad på ca. 6 V, på en jondränkt papper med rutnätsmönster (papper blöt med saltvatten). Mät med en potentiometer (multimätare) ΔU mellan ena polen och så många punkter som möjligt på pappret. På ett likadant rutnät skriv värdena i rutorna och färgkoda dessa på ett tredje papper enligt en färgskala (eller gråskala) som du själv hittar på. Då har du alltså kartlagt potentialfältet.