Diskussion:Laboratoriehandbok i naturvetenskap för högstadiet och gymnasiet

Sidans innehåll stöds inte på andra språk.
Nytt ämne
Från Wikibooks

Denna bok är tänkt som en handledning för lärare och elever i gymnasiets tekniska linje. Tanken är att skapa en sorts stomme som skall så småningom kunna byggas ut med resultat, slutsatser och förbättringsförslag. Fokus skall vara på empiriska experiment och tolkningar av dessa. Vissa saker med wikibooks försöker jag fortfarande lista ut. Till exempel verkar det finnas två olika sorters wikibooks: antingen en där man skriver nytt och en annan där man organiserar wikipediaartiklar i kapitlar.

Hur jag har tänkt att boken skall organiseras[redigera]

Tanken är att varje punkt på första listan skall vara en ny kapitel, och varje kapitel skall innehålla en laboratoriehandledning och helst också variationer av denna.