Hoppa till innehållet

Kul med javascript/Grundläggande javascript

Från Wikibooks


Jag vet, jag skrev att det här inte är en nybörjarbok, men det är ändå bra att ha med sig litet grundläggande javascriptkunskaper:

Varje uttryck avslutas med ett semikolon:

x = x + 1;


En kommentar på en enda rad börjar med två snedstreck åt höger:

//En kommentar


En kommentar som går över flera rader har ett streck utbytt till stjärna:

/* En kommentar som fortsätter till: */

Kommentarer ses aldrig av användaren utan finns bara för att hjälpa andra programmerare.


Mellanslag spelar (nästan) aldrig någon roll:

x=10; är samma sak som x = 10 ;


Text har (nästan) alltid citattecken före- och efter:

"Jag är en text"


Skriv alltid variabelnamn med "camel case", dvs. varje nytt ord (utom första) skrivs med stor bokstav, om det är ett sammansatt ord:

snabbFotatUngtRaodjursKid = Bambi;


Variabler deklareras med ordet var och ett namn. Till skillnad från mer avancerade språk behöver man inte ange vilken typ variabeln är (siffra, tal, sant/falskt osv.). Undvik svenska tecken helt i variabelnamn:

var tyngd = 75;


Variabler behöver inte ges ett värde när de skapas:

var tyngd;


Ett randomiserat decimaltal mellan 0 och 1 skrivs:

var decimaltal = Math.random;

medan ett randomiserat heltal skrivs:

var heltal = Math.floor(Math.random() * 100); //ger ett värde 0-99


Använd aldrig citattecken runt variabler som är booliska, dvs. bara kan vara sant eller falskt:

lever = true;

Skall du skriva ut något mellan body-taggarna använder du document.write:

<script>
document.write("<p>Detta syns på sidan</p>");
</script>


Vill du initiera variabler redan i sidhuvudet kan du skriva:

<script>
function init() {
//Skriv det som skall initieras
}
window.onload = init;
</script>


Vill du få upp en varningsruta skriver du:

alert("Hej världen");


Vill du använda innehållet i ett objekt på sidan, t.ex. en ruta med hundnamn, använder du document.getElementById

var hundnamn= document.getElementById("textrutaMedHundnamn");