Kemi A/Register

Från Wikibooks

Det här är ett register över ord och begrepp som förekommer i kursen Kemi A. Dessutom ges länkar till vidkomande information i Wikipedia.A[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
A (masstal) Atomernas byggnad A (bokstav), Masstal
Aggregationsformer Aggregationsformerna Aggregationstillstånd
Alkalimetaller Grundämnenas släktskap Alkalimetaller
Alkaliska jordartsmetaller Grundämnenas släktskap Alkaliska jordmetaller
Ammoniak Kemisk bindning Ammoniak
Atom Atomernas byggnad Atom
Atomjoner Kemisk bindning Jon
Atomkärna Atomernas byggnad Atomkärna
Atommassa Storheter Atommassa
Atommassenhet Storheter Atommassenhet
Atomnummer Atomernas byggnad Atomnummer
Atomradie Kemisk bindning Atomradie
Avgränsade molekyler Kemisk bindning Molekyl
Avogadros konstant Storheter Amadeo Avogadro, Avogadros tal

B[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Balanserad reaktionsformel Reaktionsformler Reaktionformel
Bindningsvinkel Kemisk bindning Bindningsvinkel
Borgruppen Grundämnenas släktskap Borgruppen

C[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
c (koncentration) Reaktionsformler C (bokstav), Koncentration

D[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Diamant Kemisk bindning Diamant
Dipol Kemisk bindning Dipol
Dubbebindning Kemisk bindning Dubbelbindning

E[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Elektron Atomernas byggnad Elektron
Elektronegativitet Kemisk bindning Elektronegativitet
Elektronformel Atomernas byggnad Elektronformel
Elektronskal Atomernas byggnad Elektronkonfiguration
Elektropositivitet Kemisk bindning Elektropositivitet
Elementarpartikel Atomernas byggnad Elementarpartikel
Empirisk formel Storheter Empirisk formel
Exciterad atom Atomernas byggnad Excitation

F[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Formelenhet Storheter Formel
Formelmassa Storheter Formelmassa
Fysikalisk förändring Introduktion Aggregationstillstånd

G[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Grafit Kemisk bindning Grafit
Grundämne Introduktion Grundämne
Grupp Grundämnenas släktskap Periodiska systemets grupper

H[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Halogener Grundämnenas släktskap Halogener
Halvmetaller Introduktion Halvmetaller
Heterogen blandning Introduktion Blandning
Homogen blandning Introduktion Blandning
Huvudgrupp Grundämnenas släktskap Periodiska systemets grupper

I[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Ickemetaller Icke-metaller Icke-metaller
Intermolekylär kraft Kemisk bindning Molekyl
Intramolekylär kraft Kemisk bindning Molekyl
Isotoper Atomernas byggnad Isotop

J[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Jon Atomernas byggnad Jon
Jonbindning Kemisk bindning Jon
Jon-dipolbindning Lösningar Jon
Jonförening Kemisk bindning Jon
Jonisering Atomernas byggnad Jon
Joniseringsenergi Atomernas byggna Jon

K[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
K (elektronskal) Atomernas byggnad K (bokstav), Elektronkonfiguration
Kemisk förening Kemisk förening [[:w:Kemisk_f%F6rening|Kemisk förening]]
Kemisk bindning Kemisk bindning Kemisk bindning
Koefficient Reaktionsformler Koefficient
Kokpunkt Aggregationsformerna Kokpunkt
Kolgruppen Grundämnenas släktskap Kolgruppen
Koncentration Reaktionsformler Koncentration
Kovalent bindning Kovalent bindning Kovalent bindning
Kvävegruppen Grundämnenas släktskap [[:w:Kv%E4vegruppen|Kvävegruppen]]

L[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
L (elektronskal) Atomernas byggnad L (bokstav), Elektronkonfiguration
Legering Lösningar Legering
Lösning Lösningar Lösning

M[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
m (massa) Storheter M (bokstav), Massa
M (elektronskal) Atomernas byggnad M (bokstav), Elektronkonfiguration
M (molmassa) Storheter Molmassa
Massa Storheter Massa
Masshalt Reaktionsformler Masshalt
Massprocent Reaktionsformler Massprocent
Masstal Atomernas byggnad Masstal
Metaller Introduktion Metall
Metan Kemisk bindning Metan
Mol Storheter Mol
Molaritet Reaktionsformler Koncentration
Molmassa Storheter Molmassa
Molekyl Kemisk bindning Molekyl
Molekylformel Storheter Molekylformel
Molekylmassa Storheter Molekylmassa

N[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
n (substansmängd) Storheter N (bokstav, Substansmängd
N (elektronskal) Atomernas byggnad N (bokstav, Elektronkonfiguration
N (neutrontal) Atomernas byggnad N (bokstav, Neutrontal
NA (Avogrados konstant) Storheter Avogrados tal
Natriumhydroxid Syrabasreaktioner Natriumhydroxid
Natriumklorid Kemisk bindning Natriumklorid
Neutron Atomernas byggnad Neutron
Neutrontal Atomernas byggnad Neutrontal

O[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Organiska ämnen Reaktionsformler Organiska ämnen
Oorganiska ämnen Reaktionsformler Oorganiska ämnen

P[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Partikelslag Introduktion Partikelslag
Period Grundämnenas släktskap Periodiska systemets perioder
Periodiska systemet Grundämnenas släktskap Periodiska systemet
Polär kovalent bindning Kemisk bindning Polär kovalent bindning
Proton Atomernas byggnad Proton
Protontal Atomernas byggnad Protontal

Q[redigera]

R[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Reaktion Introduktion Kemisk reaktion
Reaktionsformler Reaktionsformler Reaktionsformel

S[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Salter Kemisk bindning Salt
Sammansatt jon Sammansatt jon Jon
Smältpunkt Aggregationsformerna Smältpunkt
Sublimering Aggregationsformerna Sublimering
Substansmängd Storheter Substansmängd
Syregruppen Grundämnenas släktskap Syregruppen

T[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Trippelbindning Kemisk bindning Trippelbindning
Titrering Syrabasreaktioner Titrering

U[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
u (enhet) Atomernas byggnad U (bokstav), Unified Mass unit

V[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Valenselektron Atomernas byggnad Valenselektron
Vatten Kemisk bindning Vatten

W[redigera]

X[redigera]

Y[redigera]

Z[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Z (protontal) Atomernas byggnad Z (bokstav), Protontal

Å[redigera]

Ä[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Ädelgaser Grundämnenas släktskap Ädelgaser
Ädelgasskal Kemisk bindning Ädelgasskal
Ädelmetaller Grundämnenas släktskap Ädelmetaller

Ö[redigera]

Sökord Avsnitt i kursen Artikel i Wikipedia
Övergångselement Grundämnenas släktskap Övergångselement