Användare:Kaj/Historia A (Universitet)/Metodik

Från Wikibooks

Historia på universitetsnivå har ofta ett större omfång och analytiskt djup än kurser på gymnasienivå, men en annan stor skillnad är den vetenskapliga inriktningen, det vill säga att i undervisningen ingår även vetenskapsteori och metod. Detta kapitel ger en enkel genomgång av det veteskapliga studiet av historia av den typ som passar på en A-nivå, mer utförlig genomgång av ämnet och mer praktisk inriktning återkommer oftast på B respektive C-nivå.

Teori[redigera]

Källmaterial[redigera]

Källkritik[redigera]

Analys[redigera]

Nästa sida: Förhistorien |Föregående: Introduktion

Bok: Historia A (Universitet)