Användare:Kaj/Historia A (Universitet)

Från Wikibooks

Detta är en lärobok för Historia A på universitetsnivå. Observera att det exakta upplägget och innehållet i motsvarande universitetskurs varierar kraftigt mellan olika lärosäten, men ansatsen är att skapa en lärobok som motsvarar en sådan kurs när det gäller bredd och djup.

Innehållsförteckning

Introduktion Utvecklingstatus: 75% (den 2009-08-18)

Vad är Historia?Historia och ArkeologiSyfteBokens upplägg

Metodik Utvecklingstatus: 25% (den 2009-08-18)

En övergripande genomgång av teori, metod och analys inom historievetenskapen.

HistorieteoriKällmaterialKällkritikHistorieanalys

Förhistorien Utvecklingstatus: 50% (den 2009-08-24)

En kort genomgång av människans ursprung, fram till ca 3000 f.Kr

Mänsklighetens vaggaDen stora spridningenJordbrukens framväxt

De första civilisationerna Utvecklingstatus: 25% (den 2009-08-18)

Flodkulturerna kring Nilen, Indus, Eufrat och Tigris, ca 3100 f.kr. - ca 700 f.Kr.

MesopotamienEgypten

Övriga Världen

AfrikaAsienAmerika

Antiken Utvecklingstatus: 00% (den 2009-08-18)

ca 700 f.Kr. - ca 600 e.Kr.

Medeltiden Utvecklingstatus: 00% (den 2009-08-18)

Upplysningen Utvecklingstatus: 00% (den 2009-08-18)

Det långa 1800-talet Utvecklingstatus: 00% (den 2009-08-18)

Revolutionernas tidKapitalets tidImperiernas tid

Det korta 1900-talet Utvecklingstatus: 00% (den 2009-08-18)

En värld i krigKalla krigetHistoriens slut

Samtidshistoria Utvecklingstatus: 00% (den 2009-08-18)

Efter murens fallAfrikaJugoslavien

Litteratur

KällorFördjupningLänkar

Meta

Vill du hjälpa till?Läromedel i Historia