Hoppa till innehållet

Hjälp:Wikibooks för Wikipedianer

Från Wikibooks

Så du har emigrerat hit från Wikipedia? Så bra, men det är några saker som du bör känna till innan du går loss på Wikibooks. Wikibooks är ett Wikimedia-projekt, precis som Wikipedia, men det är fortfarande en hel del som skiljer Wikipedia och Wikibooks åt. På den här sidan försöker vi beskriva vilka dessa skillnader är, i hopp om att du i framtiden inte bara kommer vara Wikipedian utan också en Wikibokare.

Projektet är rätt ungt och litet; riktlinjerna är inte fullt utarbetade. Om det är något i gällande praxis som inte verkar ändamålsenligt så går det ofta lätt att ändra. I en del fall är det bara att vara djärv, i andra fall kan det vara bra att ta upp saken på Bybrunnen först. Läs alltså detta som råd av tidigare Wikibooks-användare, inte något hugget i sten.

Tänk dig en wikibok som en vanlig bok[redigera]

Både Wikibooks och Wikipedia må se likadana ut men det är mycket som skiljer dessa två projekt åt. Dels handlar det om att Wikipedia är ett uppslagsverk, medan Wikibooks innehåller andra typer av självständiga böcker, utan samma krav på källhänvisningar och neutralitet, dels används Wikipedia i första hand över Internet, medan Wikibooks också handlar om böcker som skall vara användbara i tryckt form.

Skriv så att boken fungerar självständigt[redigera]

När man skriver en wikibok bör man oftast tänka sig att man skriver en riktig bok, en bok som någon ska kunna läsa utan Internet och utan några andra böcker i närheten. Skriv för en läsare som inte har möjlighet att kolla upp länkar till källor på Internet, annat än kanske på biblioteket nästa vecka. Länkar kan också distrahera läsaren, som bör antas vilja läsa själva boken. Därför använder vi länkar mycket sparsamt.

Böcker versus encyklopediartiklar[redigera]

En artikel i ett uppslagsverk används av alla typers människor, som vill kolla upp ett begrepp. Någon läser inledningen, någon kollar listan på länkar och referenser, någon läser hela artikeln. På Wikibooks riktar sig varje bok till en speciell målgrupp, kanske inte en väl avskild sådan, men sällan till människor i allmänhet. Till exempel kan en lärobok vara avsedd för elever i en viss ålder, med vissa förkunskaper.

Boken skall också inspirera läsaren. Encyklopediartikeln skall vara neutral och saklig. En bok får gärna rikta sig till läsaren personligen, den får innehålla humor och anekdoter, råd och uppgifter. Boken skall ha ett flytande berättande som förklarar bokens faktainnehåll på ett sådant sätt att bokens målgrupp förstår.

Tekniska detaljer[redigera]

  • Wikiböcker ska ha någon form av navigering mellan alla sidor i boken samt ett register till alla sidor i boken.
  • Wikiböcker länkar i första hand inom boken. Vi länkar mycket sparsammare än Wikipedia.
  • Länkar inom boken skall kombineras med en hänvisning i klartext.
  • Referenser till andra böcker eller annat material kan göras med stöd av en litteraturlista eller källförteckning
  • Svåra begrepp kan gärna förklaras i en ordlista. Länkar i ordlistan till exempel till Wikipedia är fullt tillåtna, men förklaringen skall vara självbärande.
  • Skapa inte röda länkar, utom då det gäller ett ännu inte skrivet kapitel av boken. Röda länkar har inte den funktion de har på Wikipedia, att uppmärksamma andra på oskrivna artiklar.

Jag vill veta mer[redigera]

Gå till Bybrunnen och ställ dina frågor så kommer säkerligen en trevlig Wikibokare att hjälpa dig. Lycka till med ditt författarskap!