Hoppa till innehållet

Formelsamling/Ellära/Storheter och enheter

Från Wikibooks
 Ellära - Storheter & enheter 
 Storhet   Enhet  Definition
Benämning Beteckning Benämning Beteckning Alternativa beskrivningar Definition
elektrisk ström I ampere A C/s Den konstanta elektriska ström som ger upphov till en kraft om 2·10-7 Newton per meter mellan två raka ledare av oändlig läng med försummbart tvärsnitt placerade en meter ifrån varandra i absolut vacum
strömtäthet J ampere per kvadratmeter A/m2 - Den ström som går genom en tvärsnittsarea vinkelrätt mot strömmens riktning i en ledare med en viss utsträckning
elmängd, laddning Q,q coulomb C As 1 coloumb är laddningen som under 1 sekund passerar genom en ledare där strömstyrkan är 1 ampere. Det motsvarar ungefär laddningen av 6,24·1018 elektroner.
laddning per längd λ coulomb per meter C/m - -
laddning per area σ coulomb per kvadratmeter C/m2 - -
elektrisk fältstyrka E volt per meter V/m - -
elektrisk spänning U volt V - -
elektrisk potential V volt V - -
elektromotans, emk, ems E volt V - -
kapacitans C farad F C/V -
kapacivitet ε farad per meter F/m - -
Resistans R ohm Ω V/A -
resistivitet ohmmeter Ωm 1Ωm = 106 • Ωmm2/m -
konduktans G = 1/R siemens S A/V -
konduktivitet γ siemens per meter S/m - -
magnetiskt flöde Ф weber Wb Vs -
magnetisk flödestäthet Β tesla T Wb/m2 -
magnetisk fältstyrka H ampere per meter A/m - -
induktans L henry H Vs/A -
reaktans X ohm Ω - -
impedans Z ohm Ω - -
aktiv effekt P watt W J/s, Nm/s -
reaktiv effekt Q volt-ampere-reaktiv VAr - -
skenbar effekt S volt-ampere VA - -