Få ut mer av Microsoft Outlook/Stavningskontroll

Från Wikibooks

Stavningskontroll

Innan du skickar iväg ett e-postmeddelande i outlook kommer det automatiskt upp en ruta som rättar orden i meddelandet. Denna funktion kan uppfattas som störande, därför kommer det nu en beskrivning om hur du tar bort den.

Längst ner underfliken Verktyg går du in på Alternativ, tryck sedan på knappen Stavning och avkryssa helt enkelt raden där det står "Gör stavningskontroll innan meddelandet skickas". Nu skall det gå snabbare att skicka ett meddelande och man slipper pop-up rutan som eventuellt hittat ett stavningsfel.

Vad man även kan göra är att kryssa i rutan "Använd autokorrigering när Word inte är e-postredigerare", under samma flik, Stavning, för att till exempel automatiskt börja varje mening med stor bokstav så slipper man sträcka sig efter shift-tangenten och samtidigt rättar den till vanliga stavfel. Så nu är det att bara skriva på. :)Få ut mer av Microsoft Outlook

Adressboken · Automatisk mailförflyttning · Inkommande mail · Kalendarium · Markera som läst · Meddelandeflagga · Ordna-knappen · Regelguiden · Skapa bakgrund för mail · Skapa en signatur i ditt mail · Snabbkommandon · Stavningskontroll · Återkommande funktion i kalendern