Få ut mer av Microsoft Outlook/Automatisk mailförflyttning

Från Wikibooks

En bra funktion i Outlook är att man kan göra så att alla mail från en viss person kommer till en speciell mapp. Det går till så att man skapar en ny mapp genom att högerklicka på en redan existerande mapp och klicka på ny mapp. Sedan döper man mappen till det man vill och bestämmer vart den ska ligga. När mappen är klar så går man in på "verktyg" och väljer "regelguiden". Inne på regelguiden så trycker man i den nedre rutan på från vem, och till vilken mapp mailet ska skickas till.

Ett annat sätt att skapa denna funktion är att först gå in på "verktyg" och välja "ordna". Då kommer det att dyka upp en ruta i högra hörnet. Klicka sedan på "Använda mappar", och avsluta med att välja personen i fråga och vilken mapp mailen från den personen ska skickas till. Avsluta med att klicka på "skapa".Få ut mer av Microsoft Outlook

Adressboken · Automatisk mailförflyttning · Inkommande mail · Kalendarium · Markera som läst · Meddelandeflagga · Ordna-knappen · Regelguiden · Skapa bakgrund för mail · Skapa en signatur i ditt mail · Snabbkommandon · Stavningskontroll · Återkommande funktion i kalendern