Diskussion:Programmering i ANSI-C/Filhantering

Sidans innehåll stöds inte på andra språk.
Nytt ämne
Från Wikibooks

Funderar lite på om jag skall strunta i att ge någon närmare beskrivning av "random access" filer. Jag menar vem använder den krångliga och långsamma tekniken idag?? Funktionerna är en rest från den tiden 256k RAM kostade mer än en bil och datorerna i stället använde magnetband som lagringsmedia. Därav funktioner som "rewind", "getpos", "setpos" o.s.v. Idag verkar det tillhöra överkursen då det är enkelt att lagra hela filen i RAM för bearbetning och sedan spara hela igen när arbetet är klart. Betydligt enklare att handha och inte längere ett problem ur utrymmessynpunkt, (min dator klarar att lagra ca 500,000,000 tecken i RAM).

Skall jag skippa beskrivningarna av detta och endast nämna metoderna lite kortfattat?? Tycker själv det verkar vettigt. Dels för att läsaren inte skall behöva försöka förstå ett föråldrat system. Dels för att minska lite på jobbet =) // Solkoll 4 september 2004 kl.08.37 (UTC)