Diskussion:Öppna läromedel

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Blandat[redigera]

  • Hej. Hur ändrar man titeln? Den kunde stavas annorlunda.
+1. /Krissen (diskussion) 31 maj 2014 kl. 14.37 (CEST)Svara[svara]
Flyttad--Thurs (diskussion) 31 maj 2014 kl. 16.32 (CEST)Svara[svara]
Gott! Tack. /Krissen (diskussion) 31 maj 2014 kl. 16.34 (CEST)Svara[svara]
  • Med risk om att duplicera sidan så har jag uppdaterat innehållsförteckningen med befintligt material + lite förslag på material som kommer skrivas. /Krissen (diskussion) 31 maj 2014 kl. 14.37 (CEST)Svara[svara]
  • De flesta (alla?) av sidorna med befintligt material är skrivna för gamla läroplanen. Jag behöll gamla kursnamnen för att tydliggöra detta. På `att göra listan' finns m a o att uppdatera (innehåll och rubrik) till dagens läroplaner. /Krissen (diskussion) 31 maj 2014 kl. 14.39 (CEST)Svara[svara]
Ska vi låta gamla beteckningar helt enkelt stå kvar till uppdateringen är gjord? Jag la till Historia 2b, eftersom det är den kurs jag själv undervisar i huvudsakligen. Där finns idag inget vettigt läromedel alls! Idunius (diskussion) 31 maj 2014 kl. 21.32 (CEST)Svara[svara]
  • "Kursböcker" -vs- innehåll. Jag tänker mig att kurser i varierande utsträckning behöver läromedel inriktade till just den specifika kursen. Matematik är kanske exempel på dylika. Medan exempelvis religionsläromedlen lika väl kan vara uppdelade efter innehåll; "världsreligioner"; "livsåskådningar" o s v, istället för "religion 1", "religion 2" etc. Förslagsvis utgår vi än så länge ifrån devisen kör på vad du tycker är bäst (för just det du tänkt skriva på). /Krissen (diskussion) 31 maj 2014 kl. 19.47 (CEST)Svara[svara]
Ska det vara öppet så är det ju faktiskt en bra idé om man kan skriva lite vad man vill. Kanske får vi vara tänka framöver på hur vi taggar olika
grejer, så att jag tex kan låna lite ur religionens "Livsåskådningar" när jag undervisar om existentiella frågor i filosofi /ArvidsonLars (som fortfarande inte fattar hur man gör ett inlägg med sitt användarnamn och allt.)

Nivåer och konsten att hitta[redigera]

När jag nu börjat plita lite på texter skulle jag vilja föreslå en grej. När jag tex gör en "bok" till Historia 2b och delar in den i förslag till teman, och sedan börjar plite på teman med underkapitel så blir det som en tusenbladstårta. Borde vi hitta ett sytem, inte bara ner i tårtan, utan tillbaka upp? Alltså så att jag när jag är på ett kapitel har ett system för att gå till det tema kapitlet tillhör, eller den kurs? Idunius (diskussion) 1 juni 2014 kl. 11.16 (CEST)Svara[svara]

Bästa sättet kanske är med kategorier? Idunius (diskussion) 1 juni 2014 kl. 11.17 (CEST)Svara[svara]
Jättebra grej att ta upp. Hur kan kategorierna se ut i så fall? Jag menar, kan vi föreslå en enkelt formulerad riktlinje för hur (att) vi kategoriserar sidor så det hjälper användbarheten? --Ventosa (diskussion) 1 juni 2014 kl. 11.41 (CEST)Svara[svara]
Jag har börjat lägga in redan existerande kategorier. Letar för att se om det redan finns ytterligare sätt att öka sökbarheten.
Det här är ju jätteviktigt, eftersom materialet ska kunna ersätta en bok, men helst kunna användas i flera olika nivåer. Bäst vore ju att texten både kunde vara en broschyr och en tegelsten, och att man kunde fördjupa texten så mycket som man ville, men i underkategorier som man kunde hoppa över om man inte ville läsa dem. /ArvidsonLars (som inte fattar allt det här dataspråket som ligger bakom ett inlägg i diskussionen)
Hej alla! Jag gör en liten instruktionsfilm nu! --Sara Mörtsell (WMSE) (diskussion) 4 juni 2014 kl. 19.22 (CEST)Svara[svara]
Hej! Jag lär mig svenska men jag kan inte hitta något om det........--Chade charoof (diskussion) 5 oktober 2014 kl. 19.33 (CEST)Svara[svara]


Import av Öppna läromedel från andra resurser[redigera]

Detta kanske är en Bybrunnen-diskussion, men jag börjar den här eftersom att den avser just Öppna läromedel. Det finns en hel del olika sådana ute på nätet, ganska ofta bra uppmärkt under en fri licens. Frågan är om gemenskapen här skulle vilja ha hjälp att på ett mer organiserat sätt massimportera sådant material? I så fall kan Wikimedia Sverige kanske hjälpa till med en del teknisk assistans, medans full kontroll för övrigt normalt wikibooksarbete givetvis ges till gemenskapen. Ett konkret exempel på material som skulle kunna vara del av en första import är wikiskola.se. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 augusti 2014 kl. 16.52 (CEST)Svara[svara]

Jag är intresserad! Fast angående Wikiskola kanske det vore bra om vi kunde få med de som skriver där och inte bara det de skrivit. - Averater (diskussion) 19 augusti 2014 kl. 19.51 (CEST)Svara[svara]
Hej! Jag lär mig svenska men jag kan inte hitta någon om svenska......

Struktur inom Öppna läromedel[redigera]

Jag ville bygga på innehållet i en röd länk med namnet: "Läran_om_samhällets_relation_till_naturen". Då ville systemet, med den logik som som finns på https://sv.wikibooks.org/wiki/Öppna_läromedel/ , skapa en sida med länken https://sv.wikibooks.org/wiki/Läran_om_samhällets_relation_till_naturen , men då finns ingen koppling till övergripande nivå !? Därför skapade jag först en sidan med länken: https://sv.wikibooks.org/wiki/Öppna_läromedel/Läran_om_samhällets_relation_till_naturen. Men senare kom jag på att, bör inte lämplig struktur vara: https://sv.wikibooks.org/wiki/Öppna_läromedel/Miljöperspektivet:_läromedel/Läran_om_samhällets_relation_till_naturen ? Varför kan inte lämplig struktur skapas mer automatiskt när man klickar på röd länk? --Kentlarserik (diskussion) 20 januari 2015 kl. 19.00 (CET)Svara[svara]

Kanske ett förtydligande. Projektbeskrivningen låg redan under Öppna läromedel, dvs med länken https://sv.wikibooks.org/wiki/Öppna_läromedel/Projektbeskrivning . Detta medförde att är man i projektbeskrivningen kan man lätt "klicka sig tillbaka" till https://sv.wikibooks.org/wiki/Öppna_läromedel . --Kentlarserik (diskussion) 20 januari 2015 kl. 21.15 (CET)Svara[svara]
Som det nu är ligger de enskilda böckerna (utom de under Miljöperspektivet) direkt under sitt eget namn, alltså inte under Öppna läromedel. Kopplingen till den "högre nivån", alltså till projektet, måste då skapas med explicita länkar (eller en mall). Jag föredrar den strukturen, så länge böckerna är mer eller mindre självständiga helheter: böckernas (och webbadressernas) namn blir kortare och böckerna är lättare att använda utanför projektet.
"Öppna läromedel" beskriver som namn ungefär det Wikibooks överhuvudtaget sysslar med. Projektet gäller böcker för vissa svenska läroplaner, men jag kan mycket väl tänka mig att böckerna kan användas också i andra sammanhang, till exempel torde de flesta av böckerna kunna användas också i finlandssvenska skolor, kompletterade med annat material eller som komplement till böcker skrivna för våra läroplaner. När böckerna används så (eller för enskilda kurser i den svenska skolan) är det bättre att deras namn och webbadress inte är alltför starkt kopplade till projektet.
--LPfi (diskussion) 21 januari 2015 kl. 14.03 (CET)Svara[svara]

Läroplanerna[redigera]

För oss i Österland vore det bra med hänvisningar till och sammanfattningar av läroplanerna, gärna i förordet till varje bok. På så sätt är det lättare att se vad boken kan användas till, vad som borde finnas med men ännu inte finns och hurudan vinkling materialet i böckerna bör ha. För dem som arbetar i svenska skolor är sådant antagligen självklart, men för sådana som jag är det en del arbete redan med att söka rätt på läroplanerna och kontrollera att man inte missat viktiga kringdokument. --LPfi (diskussion) 21 januari 2015 kl. 14.18 (CET)Svara[svara]