World of Warcraft/Karaktärer

Från Wikibooks

I datorspelet World of Warcraft är klassen (classes) den viktigaste delen när det gäller att definiera vad ens avatars roll i spelet skall vara. Olika klasser ger olika möjligheter. Varje klass har till sitt förfogande ett antal talanger (talents), valbara via talangpoäng med en poäng per nivå från nivå 10. Talangerna delas för varje klass upp 3 träd som ger yrket en något specialiserad inriktning. Samtliga talangträd är organiserade så att vissa talanger är ouppnåeliga om man inte specialiserar sig i ett visst talangträd (25-poängstalanger - eftersom avataren bara kan få 71 poäng att placera ut kan man bara ha en talang av de som kräver 30 poäng tidigare investerade i trädet). Alla träd har dessutom en sluttalang som nås först när 40 poäng lagts i trädet. Talangsystemet liknar i grunden den utformning som Blizzard utnyttjade tidigare i Diablo II.

Designen av klasserna är avsedd att uppnå en sten, sax, påse-effekt, så att varje klass har lättare att besegra vissa klasser, men i gengäld också är sårbara mot andra klasser.

Warrior (Krigare)[redigera]

En warrior kan använda tung rustning och använda alla vapen förutom trollstavar. I PvE är uppgiften i första hand att försvara andra gruppmedlemmar genom att hålla motståndare sysselsatta medan andra besegrar dem (s.k. tank).

I PvP används warriorn istället som tunga stormtrupper. Warriorn behöver generellt stöd av helare (till exempel präster) och andra klasser. Med sin stryktålighet är en warrior ofta ett givet val för personer som vill ge sig in i närstrid.

Talangträd för Warriors:

 • Arms - koncentreras främst på skadeutdelning (DPS) (Tvåhandsvapen)
 • Fury - koncentreras främst på skadeutdelning (DPS) (Två vapen)
 • Protection - skadeneutralisering (för tankning i Instanser)

Paladin (Helig krigare)[redigera]

Denna klass är en kombination av en tank, helare och buffare. Dessa defensiva krigare kan skapa olika auror för att hjälpa sin grupp. Auror bidrar med diverse fördelar till de i gruppen som befinner sig i närheten. Dessvärre kan dem inte använda ranged(som tex pilbåge).

Paladins kan även kasta olika auror som påminner om de som Paladins i Diablo II och Warcraft III använder sig av. Paladins har också många talanger mot odöda motståndare (dock ej rasen Undead utan enbart NPCs) som gör att de kan upptäcka dessa lättare och dessutom göra mer skada på dem.

Talangträd för Paladins:

 • Holy - Helig magi, främst inriktad på att heala andra spelare
 • Retribution - Främst för skadeutdelning (DPS)
 • Protection - En Tankningsinriktad avdeling. Man tar mindre skada.

Hunter (Jägare)[redigera]

Hunter använder avståndsvapen (gevär, armborst, pilbåge) samt ett tämjt djur för att besegra motståndare. Till sina speciella färdigheter räknar huntern fällor och feign death, en spela död-färdighet som avbryter striden.

Huntern är en DPS-klass (avsedd att utdela skada) som inte klarar tunga attacker men som däremot är mycket kapabel att avbryta strider och hålla motståndare på avstånd. Även hunterns tämjda djur kan dessutom läras olika attacker - på så sätt kan huntern ha olika djur att tillgå med olika färdigheter för olika uppgifter. Huntern besegrar oftast en motståndare som är beroende av närstrid, men är relativt vek om exempelvis en warrior eller rogue lyckas ta sig inpå livet. De kan tämja sitt första husdjur i level 10

Talangträd för Hunters:

 • Beast mastery - Gör det tämjda djuret kraftfullare
 • Marksmanship - Ökar skada med avståndsvapen
 • Survival - Ökar närstrids skada och gör det lättare att överleva

Rogue (Tjuv/Lönnmördare)[redigera]

En rogue är spelets starkaste klass när det gäller att utdela maximal skada på kortast möjliga tid mot en enda motståndare. Den viktigaste parametern är om roguen ska använda kniv för att få tillgång till lönnmordsattackerna (backstab och ambush) eller använda svärd eller klubba vilket ger något högre skada i längre stridssekvenser och ställer något lägre krav på manövrering i striden. En rogue som smyger - stealth - och inte upptäckts är en mycket farlig motståndare.

Så snart roguen visat sig är denne sårbar. Rogue är den enda klassen som får förmågan att dyrka upp lås (på dörrar och låsta boxar och kistor - engineering ger också dessa möjligheter, men då genom sprängning), desarmera fällor och använda gift. Rogues är mycket farliga för den som släpper dem nära utan ha ordentligt med rustning. Rogue är en mycket närstridsinriktad klass, och kan därför få det svårt gentemot distansattackerande klasser på grund utav sin relativt låga HP (health points).

Talangträd för Rogues:

 • Assassination- Inriktad på gift och maximal skada
 • Combat - Inriktad på strider utan stealth samt talanger med olika sorters vapen
 • Subtlety - Mer tyst effektivitet, snabbhet, svårare att upptäcka.

Druid[redigera]

Druiden är i sin grundform en spellcaster och helare, och vek i närstrid. Genom ett av sina talangträd - "Feral combat" - kan de dessutom koncentrera sig på sina alternativa skepnader, framför allt björnform (som ungefär motsvarar en warriors förmågor - tålighet samt skadeutdelning) och kattform (som motsvarar en rogue - smygande och överraskande). Det finns även en förbättrad casterform som kallas Moonkin men för att kunna använda den så måste du ha 41 poäng i talangträdet "Balance" (När druiden använder Moonkinform så kan den inte hela eller använda Mark of the Wild (Druidens bästa Buff). Druiden har dessutom en snabb transportskepnad på land(Leopard), och en vattenskepnad för resor i vatten(Sjölejon).

Skepnader för Druider:

 • Bear Form - Tillgänglig genom en quest på level 10. Level 10
 • Aqautic Form - Tillgänglig genom en litet mer avancerad quest än Björn Questen,Tillgänglig på level 16. Level 16
 • Cat Form - Tillgänglig från Druid-Trainer. Level 20
 • Travel form - Tillgänglig från Druid-Trainer. Level 30
 • Moonkin Form - Tillgänglig genom Talents. Level 40
 • Dire Bear Form - Tillgängling från Druid-Trainer, starkare än Bear Form. Level 40
 • Tree Form - En ent som är långsam och enbart kan hela över tid.
 • Stormkråka - Likt sjölejonet och geparden så finns det en förflyttningsform i luften i parallellvärlden till Azeroth - "Outlands".
 • Epic Stormkråka - Nytt tillägg i senaste patchen 2.1.0, Långt kedje quest. Motsvarar Epic flying mount

Talangträd för Druider:

 • Feral combat - Ökar din skada och effektivitet i dina olika former. (Björnar, Kattdjur)
 • Restoration - Förbättrar healing-effekter.
 • Balance - Magiskadeinriktning. Får även Moonkin formen.

Priest (Präst)[redigera]

Prästen är i allmänhet en grupps huvudsakliga helare på grund av att deras grundförmågor lämpar sig för att snabbt återställa hälsa hos en gruppmedlem. Utan talanger räcker dock inte denna förmåga till på högre nivåer, utan behöver kompletteras med talanger i dels Holy-trädet, dels i Discipline-trädet. Det tredje trädet, Shadow, utgör en annan möjlighet för prästen, och gör denne till en mycket farlig motståndare i PvP. Till prästens vapen hör Mind control, som tar över en motståndare tillfälligt.

Talangträd för Präster:

 • Holy - starkaste inriktningen på healing av gruppmedlemmar
 • Discipline - inriktad på manaeffektivitet
 • Shadow - skadeutdelning snarare än healing

Mage (Magiker)[redigera]

Mage är en ren DPS-klass vars huvudsakliga uppgift är att utdela skada på motståndaren. Genom att välja i talangträdet kan en mage antingen inrikta sig på Eld-magi eller Frost-magi, där eld är något mer offensiv. En frost-mage utvecklar mindre aggro, och har spells för att skydda sig från skada, bland annat genom att frysa fast motståndare. Eldmagi är generellt mer inriktat på maximal skada, snarare än skydd.

Talangträd för Mages:

 • Fire - Offensiv och skadeutdelande
 • Frost - Offensiv/Defensiv med skyddsmöjligheter
 • Arcane - Förbättrar kast hastighet men kostar mer från sin mana pool (magikers energi förråd)

Warlock (Häxmästare)[redigera]

Warlock är en DPS-Klass, som Hunter har pets och har även healthstones (helar "X" med liv beroende på dess nivå) och soulstones (återupplivar en person som warlocken valt när den dör (kan endast användas en gång var 30:e minut)). Liksom huntern har warlocken flera olika medhjälpare att välja mellan, med olika förmågor.

Pets för Warlocks:

 • Imp Den första Pet du får på lvl 3.
 • Voidwalker En tankande pet som primärt tar skada, Tillgänglig på lvl 10.
 • Succubus En pet som fokuserar på att skada och kan förföra motståndare, tillgänglig på lvl 20.
 • Felhunter En pet som är användbar mot magiker och andra klasser som använder magier tillgänglig på lvl 30.
 • Infernal En pet som skadar mycket men bara är din för 5 minuter varefter du måste använda magien Enslave Demon tillgänglig på lvl 50.
 • Doomguard Den ultimata medhjälparen, men var försiktig när du framkallar den. Själva framkallningen dödar automatiskt en

gruppmedlem, och Doomguarden kommer genast att attackera dig och dina gruppmedlemmar, för att förhindra detta måste du du använda Enslave Demon för att kontrollera den i max 5 minuter - tillgänglig på lvl 60.

 • Felguard Ett pet som både tar skadar och ger skada. man får den längst ner i talangträdet demonology.

Talangträd för Warlocks:

 • Affliction Ökar dina dots effektivitet, men Ökar även skadan på dina shadows spells vilka är nästan alla hos en Warlock
 • Demonology Ger olika bonusar till dig och din demon
 • Destruction Höjer din skada med direkta attacker

Shaman[redigera]

Shamanen (som för övrigt bara är tillgänglig för Horde fram tills expansionen The Burning Crusade, då Draenei får tillgång till klassen) använder sig av totems, tillfälliga objekt som skapas i shamanens närhet beroende på vad gruppen behöver. Olika totems ger gruppen styrka eller skydd, saktar ned fiender, absorberar fientlig magi, attackerar fiender med eld eller helar gruppen och återställer dess mana.

Shamanen har stark omedelbart verkande magi, framför allt genom sina omedelbara attacker, shocks. Med windfury (dels en totem, dels en buff) blir shamanen och andra närstridsdeltagare i gruppen mycket starkare. Shamanen kan också hela men de shamaner som specialiserar sig på att välja talanger och öka sin mana för att kunna fungera som huvudsakligen helare är sällsynta.

Talangträd för Shamaner:

 • Elemental - Skadar mycket med magi och väldigt stark i PVP
 • Enhancement - Hjälper gruppen och blir stark i närstrid
 • Restoration - Bra healer, hjälper präster med mana tide totems

Death Knight[redigera]

Death Knight är en specialklass. De låses upp när en karaktär blir level 55 på sin realm. De börjar på level 55 och får i början göra speciella uppdrag åt "The Lich King". Tillbaka till World of Warcraft